DNA-analysen bekräftar att det var en varghybrid som sköts den 20 januari. Troligtvis är därmed hela varghybridkullen fälld.
Foto: Länsstyrelsen Södermanland DNA-analysen bekräftar att det var en varghybrid som sköts den 20 januari. Troligtvis är därmed hela varghybridkullen fälld.

Alla kända varghybrider fällda

Det var en varghybrid som sköts den 20 januari i skyddsjaktsområdet i Bie-trakten i Södermanland.

Länsstyrelsen har fått ett resultat från den DNA-analys som gjordes av den skjutna hannen.
Hunddjuret var en hybrid mellan varg och hund. ”Denna individ var tidigare känd via DNA från spillning. Det betyder att länsstyrelsen inte känner till någon mer individ i området”, skriver länsstyrelsen på sin webbsida,

”Sökandet fortsätter”
”Sökandet efter djur och spillning fortsätter till det kan fastställas samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda”, tillägger myndigheten.
Hittills har åtta djur fällts för att få bort varghybridflocken. Det är sex hybridvalpar som skjutits samt vargtiken och den varghanne hon gick med sedan hon fått valpar med en tamhund.