Antalet tjuvskjutna vargar bara en gissning

Årligen tjuvskjuts cirka 20-30 vargar i Sverige.
Det hävdar vargforskaren Håkan Sand. Men siffran är bara en matematisk uppskattning.
– Det är beklämmande att rena spekulationer tas som sanning, tycker Gunnar Håkansson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Mora-Orsa.

När siffror om 20-30 tjuvskjutna vargar årligen i Sverige, eller Skandinavien, går ut i media bygger det på beräkningar från vargforskarna.

Antalet tjuvskjutna vargar är beräkningar som bygger på det antal radiomärkta vargar som kan bevakas.

Här är ett exempel. Tio vargar är radiomärkta. Om två blivit tjuvskjutna, eller har försvunnit under mystiska omständigheter, blir beräkningen att 20 procent av landets vargstam skjuts illegalt.

Forskarna behöver inte lägga fram bevis på att det verkligen upptäckts 20-30 vargar som dödats illegalt.

Det räcker att de använder en vedertagen forskningsmetod för beräkningen av antalet tjuvskjutna vargar. Men i praktiken är det bara en gissning.

”Grovt jaktbrott” var olyckshändelse

Vargar kan även råka ut för olyckor. Ett exempel är en ”skjuten” vargtik utanför Finnerödja, som gjorde att jägare i trakten misstänktes för grovt jaktbrott. Senare visade det sig att tiken dött sedan den sprungit på en pinne.

Gunnar Håkansson från Orsa är ordförande i Mora-Orsa-avdelningen i Jägarnas Riksförbund. Han tycker att det är beklämmande att vargforskarna går ut med siffror på tjuvskjutna vargar utan att framlägga några bevis.

– Att använda en forskningsmetod som är mer spekulation än fakta är rent ut sagt bedrövligt, anser Gunnar Håkansson

Det är fler jägare som tycker att vargforskarna ska lägga fram bevis på hur många vargar som verkligen blir tjuvskjutna. Särskilt med tanke på att gissningarna om den illegala jaktens omfattning påverkar hur ofta Naturvårdsverket vill bevilja skyddsjakt på vargar och andra stora rovdjur.

Undanglidande svar

Den som försöker få fram mer konkreta uppgifter från forskare får undanglidande svar.

Faktum är att det handlar om beräkningar gjorda på basis av ett litet antal radiomärkta vargar.

Att radiomärka alla vargar är för kostnadskrävande. Men det är den enda säkra metoden för att exakt kunna tala om antalet tjuvskjutna vargar och hur många vargar som dör av andra orsaker, svarar vargforskarna.

Samtidigt finns en oro för att sändare på rovdjur även kan pejlas in av någon som vill lokalisera djuret för att skjuta det illegalt. Det går i praktiken att göra även med de nya GPS-sändarna som används. De nya GPS-sändarna kräver dock större kunskap och dyrare utrustning om de ska utnyttjas av obehöriga.