Bengt-Åke Persson instruerar Matias efter att han skjutit sin första hare.
Bengt-Åke Persson instruerar Matias efter att han skjutit sin första hare.

Äntligen harjakt på vargfria marker

Sex JRF-medlemmar från Örebro län fick åka 70 mil till Jämtland för att äntligen slippa riskera att varg­angrepp spolierar jakten med löshund.

Glädjen att få uppleva en jaktdag med klingande drev eller ett taktfast ståndskall är det få jägare inom JRF-avdelningen i Storå-Ljusnarsberg, i norra Örebro län, som har fått uppleva under senare år. Vargstammens utbredning har fått till följd att nästan all jakt med lösa hundar har upphört.

Därför var det glädjande att avdelningen, med hjälp av styrelseledamoten Bengt-Åke Persson, kunde erbjuda medlemmarna tre dagars harjakt på hans viltrika marker vid Svaningen i norra Jämtland.
Vargfria marker
Till markerna väster om Stora Ringsjön har vargarna hittills inte kommit.
Sex medlemmar styrde kosan mot Svaningen och den 3 600 hektar stora jaktmarken för att få uppleva jakt som jakt ska upplevas. Det blev tre fantastiska dagar i det mest strålande höstväder i marker av vildmarkskaraktär.
Att det inom området dessutom finns glittrande sjöar av varierande storlek, som förbinds av forsande öringbäckar, gjorde inte den positiva upplevelsen mindre för en ”sörlänning”.
Finnstövarsystrarna Rossi och Tina reste hare alla tre dagarna. Trots att några harar lurade såväl hundar som jägare sköts tre jämtländska harar i begynnande vinterskrud tack vare hundarnas fina arbete.
– Varför ska vi inte kunna uppleva jakt tillsammans med våra hundar i hemmaskogarna? Varför ska vi behöva åka 70 mil för att få uppleva detta? undrar Kjell Dahlin, ordförande för JRF-avdelningen i Storå-Ljusnarsberg.