Kjell Dahlin, ordförande för JRF i Örebro. Till höger: Karl Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, som informerade om utredningen av ett nytt älgjaktssystem.
Foto: Rolf Karlsson Kjell Dahlin, ordförande för JRF i Örebro. Till höger: Karl Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, som informerade om utredningen av ett nytt älgjaktssystem.

Årsmöte i Örebro-distriktet

JRF-distriktet i Örebro län har haft årsstämma på Kvinnersta. Mötet var välbesökt med cirka 40 personer. Vid mötet deltog även 26 röstberättigade ledamöter från de olika avdelningarna i distriktet, från Hallsberg i söder till Storå-Kopparberg i norr. Mötesförhandlingarna sköttes av Karl Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund. Han informerade om den pågående utredningen […]

JRF-distriktet i Örebro län har haft årsstämma på

Kvinnersta. Mötet var välbesökt med cirka 40 personer. Vid mötet deltog även 26 röstberättigade ledamöter från de olika avdelningarna i distriktet, från Hallsberg i söder till Storå-Kopparberg i norr.

Mötesförhandlingarna sköttes av Karl Axel Falk, förste vice förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund. Han informerade om den pågående utredningen om nya viltförvaltningsområden som ska ansvara för framtidens älgförvaltning.

Styrelsen för JRF:s Örebro-distrikt har följande utseende:

Kjell Dahlin, Storå-Kopparberg, ordförande. Rolf Karlsson, Vikersvik, sekreterare. Tomas Pinni, Järnboås, kassör.

Övriga ledamöter: Svend Månsson, Örebro, Björn Andersson, Örebro, Wolfgang Schramme, Järnboås, Göte Henriksson, Lindesberg, Ann-Christin Petterson, Järnboås, Arne Persson, Hallsberg, Johan Franzen, Hallsberg, Bengt Hedström, Nysund, Anders Carlsson, Storå-Kopparberg. Från Karlskoga saknas ledamot i distriktsstyrelsen.

Dessutom valdes Bengt Blomberg, Örebro, till ansvarig för både ungdoms- och skyttesidan.