Foto: Suzanne Fredriksson ASF - smitta kan ske när som helt och hur långt som helst. (Arkivbild)

ASF kan spridas hur långt som helst

Med människans hjälp kan spridning av afrikansk svinpest, ASF, ske hur långt som helst. Det har nyligen hänt i Italien där ett konstaterat fall nära Rom, 40 mil från tidigare fynd, fått stor uppmärksamhet.

Den femte maj bekräftades att ett dött vildsvin som påträffats i ett naturreservat utanför Rom var smittat av ASF. Tidigare i år har det enligt Landbrugsavisen konstaterats ett hundratal fall i Genua-provinsen. Sedan dess har det pågått bekämpning i det smittade området med bland annat vildsvinsfällor och jaktförbud.

När ASF spridits till nya platser, långt ifrån kända områden med smitta, har det sannolikt skett med människors hjälp, t ex via infekterade köttprodukter från tamgrisar eller vildsvin.

Förhöjd risk

– Bedömningen är att de nya fallen inte påverkar risken för introduktion till Sverige ytterligare, men att denna är förhöjd på grund av den rådande situationen, skriver Karl Ståhl, statsepizootolog, i ett pressmeddelande från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Den som påträffar ett dött vildsvin uppmanas att rapportera detta till SVA.

Inga matrester i naturen

I Danmark tilltar oron för ASF – smitta efter fyndet i Rom.   

– Fallet med ett ASF infekterat vildsvin i Rom, där det finns många, bekräftar hur viktigt det är att vi inte har några vildsvin i Danmark, säger Jens Munk Ebbesen, områdesdirektör för Landbrug & Fødevarer till Landbrugsavisen och poängterar, återigen, vikten av att inte lämna matavfall som t ex köttpålägg ute i naturen samt att avfallstunnor som vildsvinen kan komma åt ska vara konstruerade så att de inte går att välta.  

Dessa råd gäller självklart även i Sverige.