Fyra lodjur står på licenskvoten ovan odlingsgränsen och fyra nedan i Norrbotten.
Foto: Shutterstock.com Fyra lodjur står på licenskvoten ovan odlingsgränsen och fyra nedan i Norrbotten.

Åtta lodjur i Norrbottens licensjakt

Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt på lodjur, som har delats in i två jaktområden. Totalt åtta lodjur får fällas från 1 mars.

Fyra lodjur får under jaktperioden fällas ovan odlingsgränsen och fyra lodjur nedan odlingsgränsen. I beslutet har det eftersträvats en rättvis fördelning mellan områdena.
– Med ett motorfordon får man endast spåra och ringa ett lodjur på befintliga vägar och skoterleder.

Olika förutsättningar i länet
Ovanför odlingsgränsen är vägnätet glesare. Vi har därför valt att dela in länet i två jaktområden så att man parerar för de olika förutsättningar som råder inom länet, säger Magnus Enbom, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.
Nytt för i år är att länsstyrelsen tillåter typgodkända lofällor i årets jakt.
– Det har sedan länge funnits önskemål om detta ute i länet, kommenterar Magnus Enbom, i ett pressmeddelande.