Avslutad vargjakt vid fäbodar

Det blir ingen fortsatt skyddsjakt på den varg som rivit ett 50-tal får vid olika fäbodar i Dalarna.

– Skyddsjakt var beviljad till den 18 oktober. Men nu när snön kommer, och förutsättningarna ökar radikalt för att lyckas, då säger länsstyrelsen nej.

Det säger Conny Andersson från Kurbergets fäbodförening. Tillsammans med representanter från tre andra får- och fäbodföreningar har han begärt att skyddsjakten på den varg som rivit ett stort antal får ska få fortsätta.

Vid sex olika tillfällen under sommaren har vargen attackerat får. Ett 50-tal djur har dödats.

Stängsel inget alternativ 
I ansökan påpekar Conny Andersson, och de övriga, att det kommer en ny betessäsong. Då kommer vargproblemen att fortsätta.

Djurhållarna understryker att det inte är ett alternativ att sätta upp rovdjursavvisande stängsel där djuren tidigare gått på fritt bete.

Om en fäbod hägnas in är det inte längre en fäbod, eftersom själva idén är att djuren ska gå fritt på skogen och på så sätt utnyttja det bete som finns där. Det är en form av djurhållning som har tusenåriga traditioner.

Behöver helikopter och spårsnö
I sin skyddsjaktsansökan kräver djurhållarna att länsstyrelsen infriar sitt tidigare löfte om att en varg ska tas bort inom Björnåsreviret. Fäbodbrukarna föreslår att det ska ske med hjälp av helikopter och när det är spårsnö.

– Tidigare har länsstyrelsen sagt att hade vi bara spårsnö skulle vi ta bort vargen. Nu när snön kommer, och vi skulle ha möjlighet att få tag på vargen, säger man plötsligt nej, kommenterar Conny Andersson.

Länsstyrelsen skriver i beslutet att det finns möjlighet att söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel. Myndigheten är dock medveten att stängsel innebär att det inte längre är en fäbod. Därför skriver länsstyrelsen följande.

”Länsstyrelsen menar inte att hela fäboden måste stängslas utan att exempelvis nattfållor eller förstärkningar av befintlig a inhägnader kan vara lämpliga alternativ då flera angrepp i området skett innanför någon form av inhägnad.”

Meningslös skyddsjakt
Conny Andersson anser att den typ av skyddsjakt som hittills utövats är meningslös.

– Vi satt och passade natt efter natt vid en hage, men det ställer jag inte upp på mer, förklarar Conny Andersson.

När älgjakten började i höstas, och det fanns gott om jägare i skogen, ökade förutsättningarna för att få tag på vargen.

Conny Andersson begärde då att älgjägarna skulle få delta i vargjakten, men det sa länsstyrelsen nej till.

Samma problem i vår
– Och nu när snön kommer, och det verkligen skulle gå att få tag på vargen, då säger länsstyrelsen nej igen. Det verkar som om de bara ger tillstånd till skyddsjakt när förutsättningarna är så dåliga att det inte går att få tag på vargen. Till våren har vi samma problem igen, konstaterar Conny Andersson.

Av de drabbade fårägarna i området är det minst två som gett upp och slaktat bort sina besättningar.