Avvisar stopp för skyddsjakt

Bevarandesidans försök att omedelbart stoppa skyddsjakten på en varg i Haveröreviret misslyckades. Naturvårdsverket säger nej till så kallad inhibition. Men fortfarande är det inte avgjort om skyddsjakten är laglig över huvudtaget.

Efter att tre jakthundar dräpts av vargar i Haveröreviret i Gävleborg och Jämtland sade länsstyrelserna i de båda länen ja till skyddsjakt på en varg i reviret.

En rad överklaganden kom omedelbart in från bevarandesidan. De går till Naturvårdsverket, eftersom det är länssstyrelser som fattat beslut om skyddsjakt.

Stoppar inte jakten
De överklagande vargvännerna har dels krävt att skyddsjaktsbeslutet omprövas, dels att jakten omedelbart stoppas med så kallad inhibition i väntan på den prövningen.
Men Naturvårdsverket stoppar inte jakten.
– Vi fann inte skäl att stoppa skyddsjakten, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket.
Då kvarstår frågan om jakten ska stoppas i alla fall, om beslutet om skyddsjakt upphävs. Hanna Ek och en kollega förbereder ärendet och under de närmaste dagarna kommer ansvariga chefer på Naturvårdsverket att fatta beslut. Eventuellt kommer besked redan under fredagen.


• Hur ska man tolka att Naturvårdsverket inte stoppar jakten omedelbart? Om ni hade sett något anmärkningsvärt i det här skyddsjaktsbeslutet, hade ni väl sannolikt stoppat jakten direkt?

– Det är din tolkning och den ska jag ska inte lägga mig i. Jag kan bara säga att vi inte fann skäl att besluta om inhibition och därmed kan jakten fortsätta, svarar Hanna Ek.