Begränsa vargstammen genom att ta valparna

Svenska rovdjursföreningen, SRF, i Västra Götaland säger generellt nej till vargjakt. Om vargstammen ändå ska beskattas föreslår föreningen att det sker genom att valpar plockas ur varglyorna.

Rovdjursföreningen i Västra Götaland menar i sitt remissyttrande att föreningen strävan är att skapa en naturlig, normal faunasammansättning, där rovdjuren spelar en ekologisk och evolutionär roll.
Något som i klartext betyder bland annat 1000-tals vargar i landet. Följaktligen motsätter sig rovdjursföreningen alla former av vargjakt.
Men blir det ändå vargjakt så menar föreningen att den enda acceptabla metoden är att plocka 14 dagar gamla valpar ur lyorna, något som stör vargflocken minst.

Traditionell jakt dålig
Att skjuta bort enstaka djur under traditionell jakt kan enligt föreningen ge svåra konsekvenser. Den sociala strukturen i flockarna störs och resultatet kan bli fler oroliga strövargar som ställer till problem i bebyggelse och bland boskap. Möjligen kan alfadjuren märkas och därefter inriktas jakten på ungvargarna.
Att skjuta bort hela revir är riskabelt eftersom det finns en risk att enstaka individer blir kvar. Och eftersom det sannolikt är ett område med goda överlevnadsmöjligheter för vargar så blir reviret troligen besatt igen, och då vet man inte vilka slags vargar man får istället.

Inga jakttider är bra
Vidare menar föreningen att jakt tidigt på året kan leda till att kvarvarande ungvargar få problem med överlevnaden. Jakt senare på året kan leda till att dräktiga varghonor blir ensamma med vårens valpar.
Dessutom ifrågasätter föreningen om det är möjligt inrikta avskjutningen mot ”genetiskt defekta” vargar, eftersom det går att påvisa först efter det att vargen är skjuten. Föreningen anser också att hög inavel inte automatiskt betyder att djuren är defekta.