Ber sameby om ursäkt

Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot länsstyrelsen Jämtlands med anledning av brister i hanteringen av frågor om jakträtt i samebyn Ruvhten Sijte. Länsstyrelsen beklagar djupt det inträffade, ska se över rutinerna och kommer att be samebyn om ursäkt.

Efter kritik från Justitiekanslern, JK, om hur länsstyrelsen i Jämtland hanterat frågor om jakträtt i samebyn Ruvhten Sijte ändrar länsstyrelsen rutinerna. Dessutom ber länsstyrelsen samebyn om ursäkt.
Det var under år 2011 till 2013 som länsstyrelsen behandlade ett tiotal ärenden årligen för Ruvhten Sijte.
Ärendena handlade om enskilda personer som beviljades jakttillstånd på älg och björn i det område som samebyn använder för renskötsel.

Inte fått yttra sig
JK konstaterar att länsstyrelsen inte i något fall under åren 2011 till 2013 gett samebyn tillfälle att yttra sig över de ansökningar om älgjakt som kommit till länsstyrelsen.
Justitiekansler anser att denna handläggning står i direkt strid mot förvaltningslagens krav på kommunikation. Därför riktas allvarlig kritik mot länsstyrelsen.

Ingen info om överklagande
Samebyn har varken i besluten eller på annat sätt fått information om hur besluten kan överklagas, vilket också leder till kritik.
”Länsstyrelsen beklagar djupt det inträffade och har startat en översyn av rutinerna för handläggningen av den här typen av frågor. Länsstyrelsen kommer också att be samebyn Ruvhten Sijte om ursäkt”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.