Foto: Shutterstock.comUtökad jakt på vildsvin i avgränsade zoner är en åtgärd i den svenska beredskapen om svinpest upptäcks hos vildsvin. Pesthotet gör att det blir ännu viktigare att börja övervaka vildsvinen enligt en ny nationell förvaltningsplan för vildsvin.

Beredskap mot svinpest i Sverige

I en rapport till regeringen har Jordbruksverket skärskådat behovet av att ha beredskap för att svinpesten når Sverige med bland annat vildsvin som smittspridare. Bland annat handlar det om att stå rustade för att både ha koll på vildsvinen och få en effektivare förvaltning av vildsvinsstammen.

Även Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är inkopplade i beredskapen mot svinpest.
”Att få in sjukdomen i landet skulle leda till ett enormt lidande för vildsvin och grisar och slå hårt mot svensk ekonomi och livsmedelsexport”, konstaterar SVA i ett pressmeddelande.

Vaccin och medicin saknas
Det saknas både vaccin som skydd och medicin som kan behandla sjukdomen.
Forskare varnar för att en fjärdedel av världens grisbestånd kan slås ut av den dödliga och smittsamma sjukdomen afrikansk svinpest.
Många länder i främst Asien är hårt drabbade, men svinpesten finns även i Europa, bland annat i Baltikum.
Hela världsmarknaden för fläsk påverkas. Över en miljon tamsvin har nödslaktats hittills.

Ses som en global kris
Mark Schipp, ordförande i World Organisation for Animal Health, OIE, tror att det är omöjligt att stoppa smittspridningen, som redan ses som en allvarlig global kris.
Visserligen kan inte människor smittas, men det kan bli katastrofala följder som matbrist. Fläsk är en viktig proteinkälla i Asien.
Det blir även höga priser på fläskkött och brist på blodförtunnande läkemedlet heparin.

Varningstecken och smittspridare
Svinpesten kan spridas på olika sätt, men vildsvin som drabbats av svinpest är både smittspridare och varningstecken på att den afrikanska svinpesten nått ett område. I Europa har döda vildsvin med svinpest i flera fall varit det första tecknet på att smittan nått ett område.
Det handlar inte om att generellt försöka skjuta bort så många vildsvin som möjligt i Sverige i förebyggande syfte, påpekar Ann Lindberg, tillförordnad generaldirektör på SVA.
– Det minskar inte risken för introduktion av afrikansk svinpest, konstaterar hon.

Utökad jakt på vildsvin i smittområden
Men hittas döda vildsvin med svinpest i ett område blir det krav på ökad jakt på vildsvin i en avgränsad zon.
– Det görs för att lokalt reducera eller stabilisera vildsvinsstammen i kombination med biosäkerhetsåtgärder. Sådana åtgärder skulle kunna reducera hastigheten med vilken svinpesten etablerar och sprider sig. Därmed minskas insatsen och kostnaderna för att bekämpa utbrott av svinpest hos vildsvin i Sverige, kommenterar Ann Lindberg.

Vägspärrar och mobil förbränning
I drabbade svinpestländer i Europa har det bland annat testats att ha vägspärrar och lägga ut presenningar på vägar vid smittzonsgränserna för att desinficera däcken på fordon som körs ut från smittområdet.
Mobila förbränningsugnar för att destruera smittade svinkadaver är ett annat inslag.
Svenska myndigheter talar än så länge i mer allmänna ordalag om att den utökade vildsvinsjakten ska kombineras med ”biosäkerhetsåtgärder”.

Ny nationell förvaltningsplan för vildsvin
I övrigt hänvisas det till Naturvårdsverkets nya förslag om en nationell förvaltningsplan för vildsvin.
Jakt & Jägare rapporterade om den här:
För att kunna reducera eller stabilisera vildsvinsstammen krävs åtgärder för att effektivisera jakten. Det behövs även bättre metoder för att inventera vildsvinsstammen.
– Naturvårdsverket föreslår i planen en satsning på att ta fram metoder för att inventera skador samt metoder för övervakning av vildsvinstammen, säger Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...