I norra Dalsland är nästan tio procent av ungskog drabbad av betesskador. Det krävs nya sätt att tänka för att minska betestrycket, är rådet från Stora Enso.
Foto: Barbro Bergfeldt / Shutterstock.com I norra Dalsland är nästan tio procent av ungskog drabbad av betesskador. Det krävs nya sätt att tänka för att minska betestrycket, är rådet från Stora Enso.

Betesskador fråga på skogstemadag

Stora Enso anordnade nyligen en temadag för skogsägare i Dalsland, där frågan om betesskador var en del av programmet, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Det stora budskapet under temadagen vid Hålsjöängen mellan Åmål och Edleskog var att det lönar sig i längden att låta skogsvården kosta. Det speglar sig också av på hur drabbad skogsägaren blir av betesskador, menar Per Forsman, jakt- och viltansvarig för skogsbruksområde Sydväst i Stora Enso.
Enligt Skogsstyrelsens älgbetesinventering är betesskador ett gemensamt problem för många markägare i norra Dalsland. Normalt får en skogsägare acceptera att ungefär två till fem procent av ungskog drabbas av betesskador, men i norra Dalsland är andelen betesskador på ungskog nästan tio procent. 

”Kräver nytt sätt att tänka”
Per Forsman menar att det krävs att markägarna tänker i nya banor för att komma till rätta med problemet.
– Avskjutning är bara en del av lösningen, sen måste markägarna se över hur de föryngrar skogen. Generellt är det viktigt att plantera och föryngra tallbeståndet. På några ställen häromkring är tall en bristvara och då ökar betestrycket på de träd som finns, säger han till Nya Wermlands-Tidningen.