Johnny Smedberg på sjukhuset efter björnattacken, som gjorde att han var nära att förlora sin arm.
Foto: Rävper Andersson Johnny Smedberg på sjukhuset efter björnattacken, som gjorde att han var nära att förlora sin arm.

Björnrivne Johnny Smedberg nekas skadestånd

Johnny Smedberg blev riven av en björn den 26 mars i år, då han arbetade med röjning i skogen. För detta ansökte han hos länsstyrelsen om skadestånd på 300 000 kronor. Länsstyrelsen ersätter honom med 9 000 kronor för utlägg som han gjort. Men för att få ersättning för inkomstbortfall måste han bevisa sina förluster med bland annat läkarintyg. Länsstyrelsens avslag går inte heller att överklaga.

– Hur ska jag kunna redovisa det? Hur bevisar man hur mycket man förlorat och hur mycket mer jag skulle ha kunnat göra på mitt gårdsslakteri, säger Johnny Smedberg till Dala-Demokraten.
Johnny Smedberg anser att staten och myndigheterna måste ta sitt ansvar för rovdjursstammen. Det är de som bestämt att stammarna ska vara så stora.

”Blir fler fall”
– Det kommer att bli fler fall liknande mitt och andra den senaste tiden. Jägaren vars hund gick och skällde vid ett ide i förra veckan kunde lika gärna ha varit en privatperson, säger Johnny Smedberg till Dala-Demokraten.
Erik Bergqvist på Skogselit är Smedbergs arbetsgivare. Han har ännu inte drivit frågan vidare.
– Nej, det här är lite av ett nytt fenomen och vad jag förstår gjordes ingen riktig platsundersökning av polisen eftersom inte heller de visste att de skulle göra det ute i skogen, säger Erik Bergqvist till Dala-Demokraten.
Bergqvist menar att fallet kan komma att bli praxis och det därför är viktigt att allt nu görs rätt.

Arbetsgivaren anmälde
Mattias Högberg på Skogs & Träfacket var fackligt skyddsombud när Johnny Smedberg råkade ut för björnolyckan. Han berättar att arbetsgivaren lämnade in en anmälan vid olyckstillfället.
– Vi har stött på Mats Ekengren på arbetsmiljöverket, men jag förstår inte varför de inte reagerar, säger Mattias Högberg till Dala-Demokraten.
Från fackförbundets sida verkar intresset svalt för att driva en process mot staten, enligt Högberg.
Både Mats Ekengren och Mattias Högberg menar att det finns ett stort mörkertal när det gäller olyckor med rovdjur. Olyckor sker nog oftare än vad arbetsmiljöverket får veta.

”Staten måste ta ansvar”
– Och nu när rovdjursstammen ökar så blir det här ett problem, säger Mats Ekengren till Dala-Demokraten.
Han håller med Johnny Smedbergs åsikt om att staten måste ta sitt ansvar för de höga rovdjursstammarna. Som arbetsmiljöverk kan de inte göra så mycket.
– Nej, vi har diskuterat en del lösningar. Som att man måste ha kontakt med de på orten som vet var det finns rovdjur, säger Mats Ekengren till Dala-Demokraten.