Håkan Johansson, Sala, med vorsteh-unghunden Lingärdets Milou och Daniel Ahlin, Enköping, med studsarn på ryggen om ekipaget sprang på någon björn.
Foto: Rävper Andersson Håkan Johansson, Sala, med vorsteh-unghunden Lingärdets Milou och Daniel Ahlin, Enköping, med studsarn på ryggen om ekipaget sprang på någon björn.

Blöt skogsfågelpremiär

På premiärmorgonen var Jakt & Jägare med för att sondera hur fågeltillgången såg ut på premiärmorgonen i de norra delarna av Dalarna. Premiärjakten gick på det mytomspunna Koppången och det jagades med vorsteh.

Trots en lovande vår med mycket skogshöns av både tjäder och orre efter grusvägarna i början av maj, och fint väder under kläckningsperioden, ser fågelbeståndet glest ut.
De kullar som jägarna hittade under premiärmorgonen bestod som regel av mellan två eller tre fåglar. 
Fågelpremiären drar varje år till sig många jägare från hela Norden och trängseln kan bli stor på de mest populära områdena.
Hittade två orrar
Sällskapet som Jakt & Jägare följde med kom från Sala och Enköping, och de jagade på Kyrkbyns VVO. 
Det visade sig vara ganska svårt att skjuta fågel för den unga vorstehn. Hunden hittade två orrar under den några timmar långa jakten, och de flyger fortfarande omkring i skogarna.
Kyrkbyns VVO har infört en ”bag limit” på max två fåglar per jägare och dygn, och kanske kan det hjälpa de relativt svaga skogsfågelbestånden att repa sig. 
Även Orsa besparingsskog har inför ett max antal som jägarna får lov att ta med sig från skogen. Syftet med detta är att behålla de livskraftiga skogsfågelstammarna på sina 76 000 hektar.