Kungsörnar blir blyförgiftade när de äter av inälvor efter vilt som fällts med blyhaltig ammunition. Ett blyförbud är troligen den enda räddningen, menar forskare.
Foto: Tobyphotos / Shutterstock.com Kungsörnar blir blyförgiftade när de äter av inälvor efter vilt som fällts med blyhaltig ammunition. Ett blyförbud är troligen den enda räddningen, menar forskare.

”Blyförbud kan rädda örnar”

En studie visar att kungsörnar löper stor risk att drabbas av blyförgiftning när de äter av inälvor som lämnas kvar i skogen efter vilt som fällts med blyhaltig ammunition, skriver SLU på sin webbplats. Forskarnas slutsats är att ett blyförbud troligtvis är det enda sättet att rädda örnarna.

Studien är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Naturhistoriska riksmuseet, Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och örnforskare i USA. 
I studien har blodprover tagits från frilevande kungsörnar som även försetts med sändare. Blodet analyserades och data hämtades in från sändarna, vilket fick forskarna att se att de kungsörnar som hade högre blyhalter i blodet rörde sig mindre och flög lägre än de kungsörnar som hade låga blyhalter. Redan vid nivåer av bly som tidigare setts som naturliga påverkade örnarna på detta sätt.
Forskarna kunde även konstatera att redan låga blyhalter kan öka risken för örnarna att dö, efter att ha analyserat blyhalter i kungsörnars lever och tittat på orsaken till att de dött. I takt med förloppet av älgjakten ökade dessutom blyhalten hos de levande kungsörnarna, vilket förklaras med att de äter av rester av fällda djur och då får i sig bly.
”Blyproblemet är antagligen inte bara begränsat till älgjakten eller Sverige utan förekommer vid all jakt då blyammunition används, inklusive småviltsjakt, och där även skadeskjutna djur utgör giftig föda för kungsörn och andra asätare”, skriver SLU på sin webbplats.