Jegernes Intresseorganisasjon i Norge tycker att det är ett befängt förslag att införa en avgift på blyhagel.
Foto: Montage / Shutterstock.com Jegernes Intresseorganisasjon i Norge tycker att det är ett befängt förslag att införa en avgift på blyhagel.

Bråk om norsk blyavgift

Norska Folkhälsoinstitutet har lagt fram ett förslag om att införa en avgift på blyhagel. Detta väcker stor kritik från jägarhåll, inte minst från Jegernes Intresseorganisasjon.

Norska Miljödirektoratet anser att det bör göras förändringar i föreskrifterna kring blyhagel. Detta tycker Jegernes Intresseorganisasjon är ett tecken på att direktoratet inte lyssnar på demoktratiskt fattade beslut.
”Förslaget från Miljödirektoratet kan inte tolkas på annat sätt än ett försök till att behålla blyhagelförbudet och därigenom begränsa användningen till minsta möjliga” skriver Jegernes Intresseorganisasjon i ett pressmeddelande.
Dessutom kom Folkhälsoinstitutet med ett förslag om att införa en avgift på blyhagel, vilket Jegernes Intresseorganisasjon bara kan tolkas som ett ”tack-för-senast-trick”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon.

Vill göra ändringar i föreskrifterna
Organisationen hoppas att förslaget stoppas i Stortinget. De vill också göra ändringar i hur föreskrifterna kring blyhagel är formulerade.
”Med detta hoppas vi att föreskrifterna formuleras på ett sätt som visar respekt för beslut som tagits av våra folkvalda politiker i Stortinget”, skriver Jegernes Intresseorganisasjon.