Brno M21 och Zeiss Zielmulti – Ypperlig förkrigsproduktion

Tjeckien hade sannolikt varit ett lika välutvecklat och högtstående västland som Tyskland, Österrike och Sverige om det inte varit för kommunistiden.
Den produktion som skedde i landet före andra världskriget, inom såväl vapen som optik, var mycket högtstående och på många sätt fullt jämförbar med det som producerades i övriga Europa.
Brno-studsaren M21 och kikarsiktet Zeiss Zielmulti är två exempel på ypperlig förkrigsproduktion.

Ceskoslovenska Zbrojovka bildades 1918 i den tjeckiska staden Brno. Första världskriget var nu slut och Tyskland hade ganska långtgående förbud mot tillverkning av krigsmateriel. Mauserfabriken, som lyckats sälja Mausergevär till väldigt många nationer i världen, fick inte längre exportera dessa vapen. Trots att det egentligen borde finnas tillräckligt med överblivna krigs-gevär efter första världskriget var efterfrågan på nytillverkade militära gevär stor.

Verktyg för tillverkning av Mauser 98-gevär införskaffades och produktion startades av CZ i Brno.

Några av de första kontrakten var Mauser-gevär till Turkiet och Persien.

Till en början skedde även del renovering av Mannlicher-gevär i Brno.

Mitten av 20-talet

Runt 1924-1925 påbörjades tillverkningen av VZ24, som är ett militärt gevär av mausertyp men med vissa modifikationer. Vapnet är väldigt välgjort och exporten från fabriken till diverse länder världen över gick lysande.

CZ i Brno hade även stor utveckling av automatvapen. 1939 antog Sverige kulsprute-geväret ZB26 som modell 39 i 8x57JS från Brno-fabriken.

Även britterna blev så förtjusta att de antog vapnet Bren Gun, som är ett kulsprutegevär tillverkat vid Enfield, fast av tjeckisk konstruktion.

Bokstäverna i Bren betyder just BR för Brno och EN står för Enfield. Under andra världskriget ockuperades Tjeckien av Tyskland.

Tyska koder

Därmed tillverkade Brno-fabriken gevär till Tredje riket och dessa var kodade med ”dot”.

Den tyska krigsmakten la sig till med speciella koder på vapen och utrustning för att de allierade inte skulle veta vilka fabriker som gjorde vad.

På 30-talet släptes de civila studsarna M21 (halvstock) och M22 (helstock) som tillverkades fram till 1955, då modellen ZG47 tog över och tillverkades fram till cirka 1962.

M21 och M22 är baserade på det militära VZ-24 geväret och har delvis samma mekanism. I princip är det inget annat än en small ring Mauser m/98.

Small ring står för måttet på lådans framkant. På tjeckiska vapnen, liksom våra svenska m96:or, är lådans framdel cirka 33 millimeter. Lådan på de tyska 98:orna var i allmänhet 35-36 millimeter och kallades således large ring.

På en large ring är för övrigt lådan bredare längst fram och skillnaden är mycket tydlig.

De civila M21- och M22-gevär som med jämna mellanrum upptäcks i Sverige är ofta i kalibrar som 8x57IS och 8X60S. Men de är även tillverkade i 6,5X57 och 7×57.

Flertal varianter

Vapnet finns i ett flertal varianter där de tidigare tillverkade studsarna har en låda med rund topp. Senare vapen har vad som på engelska brukar kallas ”double square bridge”, vilket innebär att lådans topp är platt istället för den tidigare rundningen.

Denna platta topp möjliggör integrerade kikarmontage, bland annat Brnos egna kikarmontage.

Ändringen av lådan för att passa för ett integrerat kikarmontage kom till stånd någon gång efter tillverkningsnummer 23000.

ZG47 hade alltid ”double square bridge” och ledat under-beslag, vilket M21 och M22 saknar.

På M21 och M22 finns två olika typer av säkringar. En sitter på styrhylsans högra sida, som på bilden, och låser slutstycket i säkrat läge. Den andra typen sitter på vänster sida och låser inte slutstycket.

Olika kalibrar

ZG47 tillverkades även i kalibrar som .270 win, .30-06, 8×64, 9,3×62 och 10,75×68 för att nämna några.

Hantverksmässigt är båda modellerna mycket välgjorda. Det är uppenbart vid första anblicken att den senare modellen, ZG47, påverkades av den kommunistiska tiden av landet. Finish och detaljer är betydligt bättre i M21 och m22.

Senare kom företaget att döpas om till Zbrojovka Brno.

Krångligt

För att krångla till det fanns det även en fabrik som hette Ceska Zbrojovka i Uhersky Brod. Där tillverkades framför allt pistoler och kpistar. Förkortningen för de båda fabrikerna är ”CZ”, men de har olika historia och låg på olika platser. Ceska Zbrojovka i Uhersky Brod är mest kända för sina CZ-pistoler och Scorpion-kpistar.

För att göra det hela än mer komplicerat var loggan från Uhersky Brod ett Z i ett stort C medan Brno-loggan var ett Z i ett räfflat lopp och ser vid första anblicken lika ut.

I slutet på 40-talet nationaliserades båda fabrikerna av kommunismen och kom att jobba under samma företagsledning.

Numera två företag

Idag, efter järnridåns fall, är det två olika företag igen, Ceska Zbrojovka som fortfarande ligger i staden Uhersky Brod och bland annat tillverkar CZ-pistolerna och studsare och det ursprungliga företaget i Brno, som tillverkar brytvapen.

Än idag är M21 och M22, liksom ZG47, mycket uppskattade bland jägare och andra vapenintresserade.

Framför allt används de för custombyggen eftersom de har ett mycket gott rykte för sin höga kvalitet. Även i sitt originalutförande är vapnen klart användbara i många år till. Själv skulle jag mycket väl kunna tänka mig att jaga med ett.

Zeiss Zielmulti – sikte i mästarklass

Zeiss ursprung är från mitten på 1800-talet och har liksom CZ en brokig historia.

Zeiss fanns i Jena, i östra Tyskland, fram till 1945. Då flydde ägare, högre chefer och annat kunnigt folk till Västtyskland och satte upp en ny fabrik i Oberkochen.

Oberkochen-fabriken skötte tillverkningen av de civila produkterna fram till 1972, när tillverkningen av sportoptik upphörde och flyttades till Hensoldt-fabriken i Wetzlar. Merparten av aktierna i Hensoldt hade Zeiss köpt upp redan 1929.

Ex-konkurrenter

Så fram till 1972 hade de mer eller mindre konkurrerat med varandra inom samma koncern. Merparten av de produkter som säljs idag som Zeiss är inget annat än Hensoldt-produkter. Zeiss har till och med tagit över Hensoldt-produkternas namn, som Dialyt, Diatal och Diavari, produktnamn som Zeiss aldrig har använt under sin Jena- och Oberkochen-tid.

Exempelvis kan nämnas att Zeiss aldrig tillverkade takkants-prismakikare. Zeiss kikare var av porroprisma-typ, medan Hensoldt främst tillverkat takkants-prisma-kikare, som gick under namnet Dialyt.

Dialyt kom till strax efter sekelskiftet för att Hensoldt skulle komma runt ett Zeiss-patent på handkikare.

Tjeckisk koppling

Även för Zeiss finns en återkoppling till Tjeckien. Under

kriget stod Tjeckien under tysk kontroll och Zeiss modeller tillverkades i Tjeckien, framför allt på den optiska fabriken Srb & Stys.

Srb & Stys blev sedermera nationaliserade och ingår numer i Meopta, som nu igen tillverkar vissa av Zeiss modeller.

Zeiss första kikarsikte började tillverkas 1904 och var en prismatisk konstruktion med två gångers förstoring.

Kikarsiktet Zeiss Zielmulti kom ut på marknaden 1922 och var världens första kikarsikte med variabel förstoring. Det var dessutom förmodligen världens första kikarsikte som kunde fås med belyst riktmedel.

Kikarsiktet har 1-4 gångers förstoring som regleras med spaken ovan höjdinställningen. Sidoinställning finns inte på siktet utan denna utförs istället i kikarsiktesfästet.

Jämfört med fasta sikten från denna tid var synfältet givetvis sämre än de fasta. Det är det idag med.

Dyrt sikte

Siktet var dessutom ruskigt dyrt och blev därför aldrig någon försäljningssuccé. Det kanske var lika bra eftersom siktet var dyrare att producera än man kunde sälja det för.

Zeiss Zielmulti tillverkades alltså framförallt som ett prestigeprojekt, för att visa marknaden att Zeiss var bäst.

En sak som är mycket intressant att lägga märke till på Zeiss Zielmulti är att ögonavståndet är fast. Helt oavsett förstoring är ögonavståndet exakt det samma. Det är naturligtvis mycket roande eftersom flera av de bättre siktestillverkarna i USA gör många sikten med ögonavstånd som varierar med förstoringsgraden.

Zeiss Zielmulti är idag tämligen ovanligt och har mer kuriosa-värde än användarvärde.

Zeiss Zielmulti är inte dåligt men kikarsiktet kan inte på något sätt optiskt tävla med de bättre siktena idag eftersom det saknar antireflexbehandling.