Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson, hoppas att EU-kommissionens förslag om att förbjuda halvautomatiska vapen är en kortslutning.
Foto: Centerpartiet Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson, hoppas att EU-kommissionens förslag om att förbjuda halvautomatiska vapen är en kortslutning.

C-kritik mot vapendirektivet

EU-kommissionen har föreslagit åtgärder mot terrorism. Dessvärre omfattar förslaget även legala halvautomatiska vapen, vilket går ut över bland annat jägare.
Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson, är kritisk till den delen av förslaget.

Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiske talesperson, tycker att EU-kommissionens förslag att förbjuda halvautomatiska vapen är ett slag i luften som inte på något sätt kan bidra till att bekämpa terrorism och kriminalitet. 
– Man vill helt enkelt begränsa tillgången till halvautomatiska vapen, även om dessa är lagligt köpta av någon med licens. Den delen av förslaget måste förändras, säger Johan Hedin (C) i ett pressmeddelande.

Hoppas att det är en logisk kortslutning
– Förhoppningsvis är det frågan om en logisk kortslutning som inträffat hos EU-kommissionen. Därför har Centerpartiet skrivit till dem för att få klarhet i hur man resonerat och om det finns möjligheter att förändra förslaget. Vi tycker att förslagen ska ha större fokus på illegala vapen och smuggling av vapen, där vi upplever att det riktiga problemet finns. Förhoppningsvis kommer fler att agera för att förändra det förslag som i dagsläget finns, säger Johan Hedin (C).

Obegripligt att EU ger sig på laglydiga
Johan Hedin menar att det inte är så att lagliga vapen för sportskyttar och jägare innebär ett terrorhot. Han tycker att det är obegripligt att EU i kampen mot brottslighet ger sig på människor som hanterar sina vapen skötsamt som en del i ett jaktintresse.
– Det är ologiskt och dumt. EU-kommissionen har förvisso en bra ambition i att bekämpa mängden illegala vapen i omlopp, men stora delar av innehållet i förslaget handlar tyvärr om annat och det tycker jag är viktigt att markera mot. För mig finns det inget samband mellan legala jaktvapen som svenska älgjägare använder och den terrorism vi ser ute i Europa. Därför är det också svårt att förstå varför så stora delar av förslaget fokuserar på att göra det svårare för vanliga skötsamma människor, säger Johan Hedin (C) i pressmeddelandet.

Gemensamma regler behövs kring deaktivering
Han påpekar att det stora problemet är hur procedurer kring att deaktivera vapen ser ut på olika håll inom EU och att det är på den fronten man bör agera.
– Medan vi i Sverige deaktiverar vapen på ett sätt som gör dem obrukbara är det många andra länder vars deaktivering lätt kan tas bort så att vapnen kan användas. Detta måste stoppas genom enhetliga EU-regler så att de inte kommer i orätta händer, säger Johan Hedin (C).