Anders W Jonsson, vikarierande partiledare i Centerpartiet, hoppas få stöd för partiets förslag från fler riksdagspartier.
Foto: Privat & riksdagen Anders W Jonsson, vikarierande partiledare i Centerpartiet, hoppas få stöd för partiets förslag från fler riksdagspartier.

C vill skyddsjaga hela vargrevir

Centerpartiet vill få till en översyn av rovdjurspolitiken, som de var med och drev igenom, och har flera förslag på hur den kan förbättras. Bland annat vill C att det ska bli lättare att få skyddsjaga hela vargrevir.

– Det är helt omöjligt att veta, om man har ett revir, vem det är som är problemdjuret, förklarar Anders W Jonsson, vikarierande partiledare i Centerpartiet i ATL.
Partiet vill nu tvinga den rödgröna regeringen att se över och förändra den rovdjurspolitik som Centerpartiet var med och drev igenom 2013, genom flera åtgärder som partiet lägger fram som ett förslag till utskottsinitiativ i miljö- och jordbruksutskottet.

Fungerar inte i praktiken
Anders W Jonsson menar att regelverket inte har tillämpats som det var tänkt.
Förutom att Centerpartiet vill att hela vargrevir ska kunna skyddsjagas så tycker partiet bland annat att 28 § i jaktförordningen, det vill säga att tamdjursägare har rätt att skydda sina djur vid rovdjursangrepp, inte fungerar i praktiken eftersom bevisbördan på den som skjuter är för tung.
– Jag tror att vi kommer att få stöd från Moderaterna och Kristdemokraterna för det här, för vi har samsyn när det gäller rovdjurspolitiken, och jag hoppas att fler partier lyssnar på dem som bor i de här områdena, säger Anders W Jonsson, som själv bor i vargtäta Gävleborgs län.