En motion om allmän jakt på säl har lämnats till riksdagen.
Foto: Rick Wylie/Shutterstock.com En motion om allmän jakt på säl har lämnats till riksdagen.

Centermotion för allmän säljakt

Anders Åkesson, centerpartistiskt riksdagsledamot från Kalmar, vill ha allmän jakt på säl för att rädda småskaligt och kustnära fiske i Östersjön.

Frågan om sälarnas negativa inverkan på det småskaliga och kustnära fisket har lyfts fram flera gånger av riksdagsledamoten Anders Åkesson (c). Men motionerna om utökad säljakt har hittills fått nej.

Det tredje oktober skrev han åter igen en motion i frågan, där det bland annat står:
”Förbudet mot allmän jakt på säl som utfärdats av Helsingforskommissionen saknar numera relevans.”
Hotar små aktörer
I dag höjs kvoterna för torskfisket, medan de aktörer som bedriver fiske i liten skala drabbas hård av säl, som både konkurrerar om fisken och förstör fiskeredskapen.
– Det är glädjande att torsken ökar i omfattning och att kvoterna följer med upp. Samtidigt har vi kustfiskarnas elände och bekymmer med att sälen ökar i omfattning, säger Anders Åkesson till Ölandsbladet.
Felaktig bild av sälen
Anders Åkesson menar att den allmänna bilden av säl ofta är felaktig.
– Bejakar man som jag förvaltningsjakt på säl möts man ofta av oförstående eftersom de flesta av oss fortfarande har bilden från 1985 att sälen är i det närmaste utrotad på grund av sjukdom.
I andra motioner har Anders Åkesson även föreslagit allmän jakt på skarv.