Resultaten från den stora spillningsinventering som gjordes hösten 2015 i Jämtlands och Västernorrlands län visar att det då fanns 1 179 björnar i båda länen, varav ungefär 860-800 i Jämtland.
Foto: ArCaLu / Shutterstock.com Resultaten från den stora spillningsinventering som gjordes hösten 2015 i Jämtlands och Västernorrlands län visar att det då fanns 1 179 björnar i båda länen, varav ungefär 860-800 i Jämtland.

Cirka 880 björnar i Jämtland

Hösten 2015 fanns det totalt 1 179 björnar i Västernorrlands och Jämtlands län, visar resultatet av den björnspillningsinventering som gjordes då, skriver länsstyrelsen i Jämtland på sin webbsajt.

Det var länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU, som ansvarade för björnspillningsinventeringen under hösten 2015.
Totalt skickades 5 900 spillningsprover in av 2 700 personer. Främst älgjägare bidrog med prover, men även allmänheten hjälpte till.
I 80 procent av proverna fanns DNA från björn, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län på sin webbsajt.
Det blev en väldigt väl genomförd inventering, tycker de samarbetande parterna.
– Den bästa hittills. Det stora antalet insamlade spillningsprover med hög kvalitet ger ett mycket bra underlag för beräkningen av antalet individer, säger Jonas Kindberg, forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU och den som beräknat björnstammens storlek i länen.

60 björnar återfanns i båda länen
Populationen beräknas till att hösten 2015 bestå av totalt 1 179 björnar i de båda länen, fördelat på 684 honor och 495 hanar. 60 björnar återfanns i båda länen.
Fördelat på respektive län, så berördes Jämtlands län av 907 björnar under hösten 2015, men med hänsyn till de 60 som berör båda länen räknar man ner populationen till ungefär 860-880 björnar. Det är ungefär samma antal som vid inventeringen som gjordes 2006.
Förvaltningsmålet i Jämtlands län ligger på 650 invider, med ett intervall mellan 500 och 800 björnar, och länsstyrelsen tycker att det finns ett behov av att minska stammen ytterligare. Hur tilldelningen blir för kommande björnjakt kan länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen dock inte besluta ännu.