EU har beslutat om ett förbud mot att flytta renar från Norge och norra Sverige för att försöka undvika att sjukdomen CWD sprider sig.
Foto: Andreas Gradin / Shutterstock.com EU har beslutat om ett förbud mot att flytta renar från Norge och norra Sverige för att försöka undvika att sjukdomen CWD sprider sig.

CWD ger flyttförbud för renar

På grund av upptäckta fall av sjukdomen CWD (Chronic Wasting Disease) hos renar
i Norge har EU fattat skyddsbeslut som med vissa undantag innebär förbud för
transporter av renar från Norge samt för utförsel och flyttning av renar från norra
Sverige, skriver länsstyrelsen i Norrbotten på sin webbplats.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om CWD i Norge bland annat här och här och den svenska inställningen till sjukdomen här. Nu har EU fattat beslut om ett förbud mot att flytta renar och andra hjortdjur från Norge och norra Sverige till andra delar av EU. Så här skriver länsstyrelsen i Norrbotten om förbudet:
Beslutet betyder att det är förbjudet att ta in levande hjortdjur från Norge till resten av EU, dock med vissa undantag för förflyttning av renar från Norge till Sverige och Finland.
På grund av de stora rörelserna av renar fram och tillbaka över gränsen så blir det också förbjudet att föra in levande hjortdjur från norra delen av Sverige till resten av EU.
Områden som berörs av förbudet är Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Älvdalens kommun i Dalarnas län, och Nordanstig, Hudiksvall och Söderhamns kommuner i Gävleborgs län.

Undantag från förbudet
Det finns fyra undantag från förbudet att ta in levande hjortdjur från Norge till Sverige:
• säsongsbetande renar som passerar gränsen mellan Norge och Sverige
• hjortdjur från Norge som går direkt till slakt
• förflyttning av renar till och från Norge för sport- och kulturevenemang. För en sådan förflyttning krävs dock tillstånd från Jordbruksverket
• transitering av hjortdjur genom Sverige från Norge och eventuellt via Finland och Norge. En sådan transitering ska anmälas till Jordbruksverket
Det finns även två undantag som gäller förflyttning av hjortdjur från det berörda området i Sverige:
• hjortdjur som går direkt till slakt i övriga Sverige, Norge eller Finland
• levande hjortdjur till Norge om Norge ger tillstånd
Mer info finns på Jordbruksverkets webbplats

Fakta om CWD
 CWD är en smittsam och plågsam sjukdom hos hjortdjur som leder till förändringar i hjärnan vilket leder till neurologiska symtom, avmagring och död. Inkubationstiden är lång – upp till två år. Efter ett sjukdomsförlopp på flera månader dör djuren. Symtomen omfattar ofta dregling, okoordinerade rörelser, tandgnissling, skälvningar, torr hårrem och att djuret står med sänkt huvud. Sjukdomen är inte smittsam för människor.