Ytterligare två fall av CWD har konstaterats hos vildren i Norge.
Foto: Incredible Arctic / Shutterstock.com Ytterligare två fall av CWD har konstaterats hos vildren i Norge.

Två nya CWD-fall i Norge

Ytterligare två fall av CWD-sjukan har konstaterats hos vildren i Norge. Omfattande prover av vildren och hjort görs under höstens jakt.

Det har hittills testats 300 vildrenar och 1 000 hjortar.
De två sjuka vildrenarna påträffades i området Nordfjella, där tidigare en CWD-sjuk vildren påträffats. En av de två vildrenarna hade inte några som helst sjukdomstecken, vilket enligt Miljödirektoratet, understryker behovet av att testa också tillsynes friska djur.

Fem fall upptäckta
CWD-sjukan är en nerv- och hjärnsjukdom som liknar den mer kända galna ko-sjukan.
Tillsammans med två CWD-drabbade älgar från Selbu-området är alltså hittills kända CWD-fall i Norge fem. Hur och varför Norge drabbats vet man ännu inte.
För att testa ett djur ska dess huvud avskiljas. De norska myndigheterna lovprisar i ett pressmeddelande de norska jägarna för deras vilja att hjälpa till. De avskilda huvudena måste ibland bäras fram långa avstånd i oländig terräng.