Dags för nystart i Västmanland

Den förra styrelsen för JRF i Västmanland avgick före årsmötet och påstod att verksamheten i länet var nedlagd.
– Det var ett rent sabotage mot medlemmarna och förbundet, kommenterar Conny Sandström, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund.

Den 24 april deltog han vid distriktets årsmöte som hölls i stadshotellet i Västerås. Med från förbundsledningen fanns även Mats Görling, generalsekreterare för JRF.

Eftersom det inte hållits årsmöten i avdelningarna för Fagersta, Sala-Heby och Västerås fanns heller inga ombud till distriktets årsstämma. De enda ombuden på mötet kom från avdelningen i Köping-Arboga.

Med Conny Sandström som mötesordförande beslutade de som deltog vid stämman att den sittande avdelningsstyrelsen i Köping-Arboga bildar en interimsstyrelse för distriktet.

– Interimsstyrelsens uppdrag är först och främst att kalla till årsmöten i de avdelningar där det inte skett, konstaterar Mats Görling.

Hitta representanter till samråden

De övriga uppgifterna är att utgå från avdelningarna och se till att de åtta lokala samråden får representanter från JRF.

Styrelsen ska även ta initiativ till att det bildas en arbetsgrupp med representanter från olika delar av länet för att hitta nya samarbetsformer i Västmanland.

Interimsstyrelsen består av Ejnert Anderssen, Björn Broman, Robert Karlberg, Torsten Ljung, Lennart Berglind, Kennerdh Nordström och Jeuinitha Nordström.

Ejnert Anderssen valdes till ombud för Västmanland vid förbundets årsstämma. Han ska även representera JRF-distriktet i länsstyrelsens rovdjursgrupp. Robert Karlberg valdes som representant till länsviltnämnden.