Foto: Oscar Malmlund Det finns gott om både grå- och knubbsäl i Måkläppens naturreservat. Men de får inte jagas.

Dansk säljägare döms för jaktbrott i Skåne

En dansk jägare döms för jaktbrott efter att ha jagat säl från en båt med motorn i gång i Måkläppens naturreservat. Hans båda kamrater, som var med i båten, frias dock av Malmö tingsrätt.

De tre danska männen i 40–50-årsåldern åtalades för jaktbrott efter att i september 2021 ha jagat säl i Måkläppens naturreservat, längst ut på Falsterbohalvön i Skåne, trots att det vid den tiden på året råder jakt- och tillträdesförbud i reservatet.

Det finns gott om både grå- och knubbsäl i reservatet. Danskarna tog sig dit i en båt som de hade hyrt i Köpenhamn och planen var att jaga säl strax utanför reservatets gräns.

Litade på jägaren

En av männen är jägare och biolog. Hans båda kamrater följde med som sällskap och för att de var sugna på en trevlig utflykt. De litade helt på att jägaren visste vad han gjorde och att han var väl förberedd.

Det trodde han också att han var. Han instruerade en av kamraterna att köra och med hjälp av djuplarmet se till att hålla båten på ett djup som inte underskred 1,8 meter. Blev det så grunt var risken stor att de skulle passera reservatets gräns, enligt de kartor som jägaren hade studerat före jakten.

Stängde inte av motorn

Jägaren spanade efter säl i sitt kikarsikte och sköt även flera skott utan att först stänga av båtmotorn.

Det upptäcktes av ett par kustbevakare i ett flygplan på cirka 1 800 meters höjd, varifrån de filmade båtens färd som gick in och ut ur reservatet.

Efter cirka en timmes säljakt, då ingen säl fälldes, styrde männen i båten återigen mot Danmark. Men innan de lämnade svenskt vatten prejades de av en båt från Kustbevakningen.

Inget uppsåt

I domen som Malmö tingsrätt nu meddelar går att läsa:

”Tingsrätten konstaterar att naturreservatets gränser inte följer djupförhållanden på platsen och att det för övrigt är allmänt känt att sandrevlarna kring Måkläppen är rörliga. Att förlita sig på hur djupt det var för att bestämma om båten var över gränsen framstår som en synnerligen tveksam metod.”

Domstolen tror på att danskarna inte uppsåtligen tog sig in i reservatet, men dömer jägaren för jaktbrott. Dels var han oaktsam om var han jagade, vilket är ett brott mot jaktlagen, och dels jagade han med motorn i gång, vilket är ett brott mot jaktförordningen.

Straffet blir 50 dagsböter om 200 kronor. Jägaren ska också betala en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.

Hans medföljande kamrater frikänns.