Att missa i björnpassets skjutmoment med en frontfigur på 20 meter är godkänt. Motivet är att visa hur svårt det är att döda en björn med ett frontskott, säger Jägareförbundets företrädare. Men kritik mot skjutprovet finns även i de egna leden.
Foto: Petter Andersson Att missa i björnpassets skjutmoment med en frontfigur på 20 meter är godkänt. Motivet är att visa hur svårt det är att döda en björn med ett frontskott, säger Jägareförbundets företrädare. Men kritik mot skjutprovet finns även i de egna leden.

Därför är det godkänt att missa på björntavlan

Med Jägareförbundets nya björnpass är det godkänt att skjuta bom med två skott på 20 meter mot en frontfigur. Men det är bara för att visa hur svårt det är att träffa en riktig björn framifrån, förklarar Jägareförbundets Daniel Ligné. Kritik mot skjutprovet kommer både från de egna ledet och länsstyrelsen i Dalarna.

I allt fler jaktlag är det ett krav att ha skjutit godkänt på björnpasset för att få delta i björnjakten. Med det tidigare björnpasset krävdes det att skytten träffade frontfiguren när det var dags för det skjutmomentet. Nu blir det godkänt om andra skottet avlossas efter fyra sekunder. Om båda skotten missar spelar ingen roll.

Träffområdet är stort som en klementin.

– Syftet är att visa hur svårt det är att avlossa ett dödande skott på en björn framifrån, säger Daniel Ligné från Alfta. Han är biträdande riksjaktvårdskonsulent för Jägareförbundet

Ska förstå att inte skjuta

– Tanken är att ge jägarna en egen bekräftelse på svårighetsgraden att träffa och därmed att få en egen förståelse för att inte avlossa ett skott på björn framifrån under björnjakten, tillägger han.

Daniel Ligné berättade att många skyttar har provat på att skjuta ett snabbt andraskott på 20 meter för att träffa på det lilla område som ger dödande effekt.

– Resultatet har visat att ingen har träffat med båda skotten. Få har träffat med ett av skotten, säger Daniel Ligné.

Anders Andersols, som är anställd av Jägareförbundet Dalarna, är kritisk till hur reglerna till det nya björnpasset presenterats.

Inte bra pedagogiskt sett

– Ur pedagogisk synvinkel hade det varit bättre att de två skott som skjuts på en frontfigur av björn var frivilliga och inte skrivits in som ett av skjutmomenten, kommenterar han.

Anders Andersols anser att jägare som skjuter på en björn framifrån på 20 meters avstånd utsätter sig för en stor risk.

– En björn som blir skadskjuten på detta avstånd är farlig. Jägaren utsätter sig för stor fara, konstaterar Anders Andersols.

Anki Alfredéen, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna, håller med Andersols.

”Risk att björnjägare övar frontskott”

Hon tillägger att risken finns att jägare som tänker ta björnpasset övningsskjuter på frontskott på björn.

– En annan aspekt är att om en björn gör en skenattack mot en jägare kan en skadskjutning utlösa en riktig attack från björnen. Det är något som genom åren visat på allvarliga konsekvenser, säger Anki Alfredéen.