Griffon Nivernais-tiken Trästabos Dessi är den första vildsvinshunden som klarat ett RR-prov.
Foto: Dennis Andersson Griffon Nivernais-tiken Trästabos Dessi är den första vildsvinshunden som klarat ett RR-prov.

Dessi först att klara RR-prov

Griffon nivernais-tiken Trästabos Dessi är den första vildsvinshunden i Sverige som klarat rådjursrensprov, RR-prov, för drivande vildsvinshundar.

Den 1 oktober 2012 startade Dennis Andersson med sin erkänt duktiga vildsvinshund Dessi på ett rådjursrenprov, RR-prov. Officiellt är hundrasen nivernais den första hundrasen av drivande vildsvinshundar som klarat ett RR-prov.
Provmarken var Salbohed utanför Sala och domare var Lars Berglund, ordförande i Upplands-Västmanlands stövarklubb.
– Detta är en milstolpe inom vildsvinsjakten. I och med detta har rasen nivernais fått en ännu tydligare stämpel att den är en vildsvinsspecialist, säger en mycket stolt Mikael Östlund, ordförande i Svenska Griffon Nivernaisklubben.

Längre jaktsäsong
Med en hund som är specialiserad på att enbart jaga vildsvin förlängs hundjaktsäsongen eftersom man får börja jaga vildsvin redan den 1 augusti.
Rasen är på så sätt också en stor tillgång för Sveriges lantbrukare, eftersom många lokalt drabbas hårt av vildsvinens snabba tillväxt. Nu kan man, tidigare än med andra hundar, effektivt jaga vildsvin för att förhindra skador på grödor och vall.
– Dessutom finns det många jaktlag som senare under hösten enbart vill ha en ren hundjakt på vildsvin, med en hund specialiserad på att jaga enbart vildsvin blir således jaktsäsongen väldigt lång och med många olika jakttillfällen, säger Mikael Östlund.

”Nivernais ska vara hjortdjursren”
Svenska Griffon Nivernais klubben är väldigt tydlig med att en Nivernais ska vara hjortdjursren och enbart skall jaga vildsvin, en så kallad vildsvinsspecialist.
– Från Nivernaisklubben vill vi passa på att gratulera Dennis Andersson och hans hund Dessi, avslutar Mikael Östlund.