Den nya europastandarden träder i kraft i september. Då får inte längre de starkare elstängselaggregaten, som ofta används mot rovdjur, säljas.
Den nya europastandarden träder i kraft i september. Då får inte längre de starkare elstängselaggregaten, som ofta används mot rovdjur, säljas.

Dödsstöt mot rovdjursstängsel?

Snart förbjuds försäljning av de starkare elstängselaggregaten som bland annat används till får och rodjursstängsel. Med godkända aggregat blir det svårare och dyrare att stängsla mot rovdjur eller runt naturbetesområden.

Elsäkerhetsverket menar att den maximala energimängden 5 joule vid 50–500 Ohm är den ursprungliga standarden, men att en lucka i regelverket medförde att många elstängselaggregat i själva verket ger uppåt 30 joule eller mer. Men nu täpps den luckan till.
Den nya europeiska standarden har tillkommit med hänvisning till människors säkerhet. Man har pekat på fall där människor fastnat i elstängsel och där man bedömer att dödsorsaken har varit upprepade stötar.
Enligt tidningen ATL finns det tre kända svenska dödsfall där elstängslet kan ha varit orsaken: En flicka fastnade i strömförande taggtråd och attackerades samtidigt av nötkreatur, en äldre dam trillade och fastnade i trådarna och en berusad flicka ramlade på ett elstaket och blev liggande.

”5 joule känns knappt”
De nya reglerna innebär i praktiken att elstängslen först och främst blir svagare – men också att det blir dyrare och betydligt mer omständiga att stängsla.
Börje Johansson, VD och delägare i grossist- och importföretaget Willab, är mycket kritisk – trots att han förmodligen tjänar på den nya standarden eftersom han därmed får sälja mer och dyrare utrustning.
– Välisolerade och pälsklädda djur känner knappt 5 joule. Det är bra att man tänker på människors säkerhet, men samtidigt måste man fundera på vad elstängslen är till för, säger Börje Johansson till Jakt & Jägare.

Konkurrensbegränsning
Han ifrågasätter också syftena med den nya standarden och pekar på att de gynnar europeiska tillverkare, till exempel i Frankrike, och missgynnar tillverkare i exempelvis Australien och Nya Zeeland, där man har lång erfarenhet av elstängsling.
– Man får onekligen känslan av konkurrensbegränsningen, säger Börje Johansson.
På Viltskadecenter har man påpekat problemet för regeringen. Helena Busk, departementssekreterare vid Jordbruksdepartementet, bekräftar att man tittar på saken, men kommenterar i övrigt inte pågående utredningar.
– Det är fortfarande möjligt att stängsla mot rovdjur, men det kräver mer arbete och mer utrustning, eftersom det kan behövas flera elaggregat, säger Jens Karlsson.
– Men självklart ser vi gärna att det finns starkare aggregat, tillägger han.

Inga strömläckage
Jens Karlsson (som själv är fårägare) håller med om att det är mer omständigt att alltid hålla ett svagare rovdjursstängsel i bra skick. Den nedersta eltråden bör sitta så lågt som möjligt och då krävs återkommande gräsklippning. Dessutom måste eltrådarna alltid vara rejält sträckta, för att rovdjuren ska tvingas klämma sig in genom stängslet. Då får även pälsdjur en stöt.
Men Börje Johansson, med 30 års erfarenhet på området, är skeptisk:
– 5 joule räcker bra för grisar, vildsvin och hästar. Men för pälsvilt, får och till exempel Highland Cattle-boskap är det inte mycket att komma med, säger han.
– Alla stängselhållare och anslutningar måste vara i perfekt skick. Inga strömläckage får förekomma och längre stängsel kräver flera aggregat. Det blir svårt att till exempel stängsla in naturbetesområden för får, eller hela fäbodar mot rovdjur.

Säkerheten först
Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket påpekar att det varit känt i två år att de nya reglerna ska träda i kraft.
– När folk hävdar att det här kom plötsligt kan jag känna att det är lite oseriöst, säger hon.
För Elsäkerhetsverket är det säkerheten för människor som gäller. Susanne Sundström är medveten om problemen för djurägarna och känner till svårigheterna med till exempel får och pälsvilt, liksom svårigheten att stängsla in naturbeten.
– Men vi kan inte tumma på elsäkerheten för att det krävs mer gräsklippning, säger hon.

Smarta elaggregat
Hon påpekar att det pågår diskussioner om att tillåta högre energinivåer om man använder så kallade ”smarta stängselaggregat”. De känner av en belastning och höjer då energin till 15 joule under en kort tid för att därefter sänka energin igen och utlösa ett ljud- och ljuslarm, vilket talar om att något inträffat på stängslet.
Dessa smarta aggregat finns emellertid inte på marknaden än och det är okänt vad de kostar.
Flera försäljare av elstängselutrustning har noterat en ovanligt hög försäljning på senare tid och att det närmast liknar hamstring. Många köper ett par-tre extra aggregat, trots att de inte har behov av dem.

Lagligt att använda
Juridiskt blir det 1 september olagligt för grossister och importörer att sälja för starka elstängselaggregat på europamarknaden.
Däremot blir det inte olagligt för en privatperson att köpa starkare aggregat utomlands, eller via postorder, och föra in dem i landet. Inte heller blir de olagliga – i juridisk bemärkelse – att använda, så länge de är EMC-certifierade, vilket har med radiostörningar att göra. Det beror på två saker:
För det första kan man inte kräva att människor ska sluta använda sina gamla aggregat, trots att de inte följer gällande standard.
För det andra får man, som sagt, köpa ett nytt aggregat utomlands efter 1 september – men blir då själv helt ansvarig för säkerheten, vilket kan leda till civila processer och skadeståndskrav om något inträffar. Eventuellt kan man också bli anmäld för framkallande av fara.
– Om man inte följer våra regler så kan man inte skylla ifrån sig ansvaret. Vi planerar emellertid inte någon särskild satsning på kontroll av elstängsel efter 1 september, säger Susanne Sundström.