Foto: Mostphotos Det juridiska ombudet Tage Collberg är inte imponerad av Polismyndigheten: "Ingivna handlingar har ignorerats och varit försvunna och inte tillgängliga hos handläggaren i flera omgångar, vilket gjort att inget prövningstillstånd har beviljats", säger han.

Dom: Återfår jaktvapen efter fem år

Det tog sin tid, men nu har Tor Karlsson i Storuman fått tillbaka sina vapen efter en dom i förvaltningsrätten. Enligt rätten uppfyller han helt kraven för lämplighet, något som fortkörningsböter inte ändrar på.

För två år sedan skrev Jakt & Jägare om i dag 58-årige Tor Karlsson vars vapen omhändertogs av polisen 2018 med hänvisning bland annat till hans psykiska tillstånd efter en utmattningsdepression. Dessutom låg det honom i fatet att han självmedicinerat med för mycket alkohol.

Inte lämplig

Under senare tid har Polismyndigheten även invänt att Tor Karlsson inte är lämplig att inneha vapen eftersom han under de senaste tre åren har straffats för fortkörning.

I dag är han helnykterist och stortrivs på jobbet, men vapnen och därmed jakten har han fått klara sig utan fram till början av april. Då fastslog förvaltningsrätten i Umeå att det ”med tillräcklig tydlighet har framkommit att Tor Karlsson uppfyller kravet på lämplighet för att inneha skjutvapen”.

Avslutningsvis skriver förvaltningsrätten att:

”Vad Polismyndigheten har tillagt om bl.a. hastighetsöverträdelser är inte av sådan vikt att det förändrar bedömningen. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet återförvisas till Polismyndigheten för vidare handläggning av ansökan.”

Tor Karlssons juridiska ombud, Tage Collberg, är mycket nöjd med domen. Samtidigt är han kritisk till hur Polismyndigheten har agerat.

Varit undermålig

– Polismyndighetens handläggning har varit undermålig. Ingivna handlingar har ignorerats och varit försvunna och inte tillgängliga hos handläggaren i flera omgångar, vilket gjort att inget prövningstillstånd har beviljats vid överrättsliga prövningar, säger Tage Collberg.

Han tillägger:

– Men förvaltningsrätten har på ett sakligt sätt hanterat och redovisat alla de dokument och intyg som har ingivits under mer är tre års tid. De visar att Tor Karlssons är både lämplighet och har rätt till innehav av skjutvapen, vilket Polismyndigheten nu skall bevilja enligt förvaltningsrättens dom.