Foto: Mostphotos Kammarrätten i Sundsvall avslog jävsinvändningarna och fastställde förvaltningsrättens dom.

Domstol fastställer vargjaktsdom

Kammarrätten i Sundsvall fastställer förvaltningsrättens dom om licensjakt på varg i Värmland. Dessutom avslår man jävsinvändningar mot en rådman.

Det är de många turerna kring licensjakten på varg i Värmland som nu har avgjorts av kammarrätten i Sundsvall.  

Saknade stöd?

Det hela startade med att förvaltningsrätten i Luleå undanröjde länsstyrelsen i Värmlands beslut från i september 2022 om att 18 vargar fick fällas under licensjakten 2023. I beslutet stod att bara nio av djuren räknades till de svenska delarna av gränsreviren och förvaltningsrätten menade att man beslutat om jakt i Norge, vilket skulle sakna rättsligt stöd.

Men domen upphävdes av kammarrätten i Sundsvall som återförvisade målet till förvaltningsrätten för att de övriga förutsättningarna för jakten skulle prövas. Kammarrätten fastslog också att länsrätten inte hade beslutat om jakt i Norge och att vargar i ett gränsrevir inte kan delas upp utifrån svensk och norsk nationalitet.

Uppfyllda krav

Därefter ändrade förvaltningsrätten uppfattning och fastslog att länsstyrelsens beslut uppfyllde alla krav för licensjakt och avslog överklagandet.

Domen överklagades emellertid av Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Föreningen Nordulv.

Rovdjursföreningen anförde bland annat att ”rådmannen som dömt i förvaltningsrätten är jävig eftersom hon har dömt i både den tidigare domen och, sedan kammarrätten upphävt den domen och visat målet åter till förvaltningsrätten, den nu överklagade domen”.

Yrkade dessutom

De båda andra föreningarna yrkade dessutom att EU-domstolen skulle konsulteras angående ett förhandsavgörande.

Men kammarrätten gick emot samtliga yrkanden som de jaktkritiska föreningarna gjort och beslutade att:

Jävsinvändningarna avslås, liksom yrkandet om att inhämta förhandsavgörande. Dessutom meddelades inte prövningstillstånd, därmed står förvaltningsrättens avgörande fast.

Här kan du se tilldelningen län för län och följa hur jakten går.