Drar tillbaka skyddsjaktsansökan

Idre sameby har beslutat dra tillbaka sin ansökan om att få skjuta sex vargar.
– Vi vill vänta tills Naturvårdsverket beslutat om ny delegation av besluten till länsstyrelserna. Annars är risken stor att saken hamnar i Förvaltningsrätten och att det blir långbänk där, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig vid Idre sameby.

Idre sameby besväras av två revirmarkerande vargar väster om Idre och fyra vargar i Fulufjällsreviret. De kan inte nyttja renbetesmarkerna där dessa sex vargar vistas.

Den svenska rättsordningen är att skyddsjakter som beslutas av Naturvårdsverket kan överklagas till Förvaltningsrätten, där man det senaste året stoppat en lång rad skyddsjakter.

Verket blir högsta instans
Men om rätten att besluta om skyddsjakt är delegerad till länsstyrelserna, är det istället Naturvårdsverket som behandlar överklagningar och är högsta instans i ärendena.
Överklagade skyddsjakter kan då aldrig hamna i Förvaltningsdomstolen.
Just nu är det gamla beslutet om delegation av beslutanderätten till länsstyrelserna upphävd. Det gav länsstyrelser i län med vargföryngringar mer än tre år rätt att besluta om skyddsjakt på varg.

Filar på nytt beslut
Nu filar Naturvårdsverkets tjänstemän på ett beslut som kommer att utvidga länsstyrelsernas makt över skyddsjakten. Även län där det inte funnits valpande vargar i tre år ska kunna besluta om att skadedjur tas bort.
– Vi vill vara säkra på att den juridiska skrivningen håller, eftersom det kan finnas organisationer som har synpunkter på det här beslutet, har Naturvårdsverkets handläggare, Göte Hamplin, sagt i Jakt & Jägare.

Kände inte till läget
I Idre sameby kände man inte till den här juridiska spetsfundigheten när man förra veckan ansökte om skyddsjakt på de sex vargar som ställer till problem för samebyn. Man skickade in sin skyddsjaktsansökan till länsstyrelsen. Därifrån skickades den direkt till Naturvårdsverket.
Om Naturvårdsverket säger ja till ansökningen, är det fritt fram för vargorganisationer att överklaga till Förvaltningsrätten. Det vill samerna i Idre undvika.

Skyddsjaktsansökningen tillbakadragen
– Vi har dragit tillbaka vår ansökning och hoppas att Naturvårdsverket ger länsstyrelsen beslutanderätt så snabbt som möjligt. Men beskedet jag fått i dag är att det dröjer till 1 februari och det betyder att vi inte kan använda betesmarkerna på flera veckor, säger Benny Jonsson.