Nilo var nära att bli det tredje dödsoffret för vargattacker i Äppelbo-trakten. Den 18 månader gamla drevern skadades av varg under ett rådjursdrev. Attacken mot Nilo innebär att Jägarnas Riksförbund gör ett nytt försök att få skyddsjakt på varg.
Nilo var nära att bli det tredje dödsoffret för vargattacker i Äppelbo-trakten. Den 18 månader gamla drevern skadades av varg under ett rådjursdrev. Attacken mot Nilo innebär att Jägarnas Riksförbund gör ett nytt försök att få skyddsjakt på varg.

Drever i Äppelbo skadad av varg

Jägarnas Riksförbund gör ett nytt försök att få skyddsjakt på varg i Äppelbo sedan den 18 månader gamle drevern Nilo blev angripen mellan Vansbro och Äppelbo.

Attacken skedde måndagen den 15 oktober under en rådjursjakt vid Hummelsjön mellan Vansbro och Äppelbo.

Allt tyder på att Nilo är ytterligare ett offer för varg i området.

– Skadebilden tyder på detta, säger Göran Jansson, länsstyrelsens besiktningsman i Dalarna.

Nilo blev biten i bakändan och över ryggen, vilket är typiskt för vargangrepp.

En hörntand har trängt in i bukhålan. Veterinären på regiondjursjukhuset i Strömsholm måste därför öppna buken och lägga in ett dränage

Två hundar dödade av varg

Drevern blev attackerad i samma område som två hundar blev dödade av varg den 7 och 9 september.

– Nu kommer Jägarnas Riksförbund i Dalarna att överklaga avslaget på skyddsjakt av varg i Äppelbo-området, säger Malte Sandström som är länsordförande.

Han anser att redan vid skyddsjaktsansökan i september fanns skäl för att även Viltskadecentret i Grimsö borde ha tillstyrkt skyddsjakten i sitt remissvar.

– De är vi jägare och hundägare som får ta konsekvenserna av Naturvårdsverkets och Viltskadecentrets eget tyckande och ”troende”, tillägger Malte Sandström.

Tre attacker mot hundar behövs

Mycket tyder på att även Jägarförbundet kommer att överklaga avslaget på skyddsjakten på varg i Äppelbo-området, enligt Jägareförbundets ordförande i Dalarna.

Vargforskare Jens Karlsson på Viltskadecentret i Grimsö säger att ”tröskelvärdet” för att centret ska tillstyrka skyddsjakt i sitt remissvar till Naturvårdsverket är minst tre dokumenterade vargattacker inom ett vargrevir.