Drivande hundar inte skyldiga till skjutna björnhonor

Det var inte drivande hundar inblandade när björnhonor med mjölk i juvren sköts i höstas. Både länsstyrelsen i Jämtland och polisen har uttalat misstankar om att det är drivande björnhundar som var en av orsaken till att sex björnhonor fälldes. 

De sex björnhonorna visade sig ha mjölk i juvren. Deras död lämnade moderlösa björnungar kvar i skogen.
– Det verkar som att personerna på länsstyrelsen och polisen driver någon form av häxjakt på de drivande hundarna i stället för att se till fakta, säger biträdande riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné till Svensk Jakt.
Fallen med de sex skjutna björnhonorna är utredda av polisen. 

Misstänkta jägare friade
De misstänkta jägarna friades allihop, eftersom utredningen visade att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att det inte var honor med ungar de sköt.
Både polisen i Jämtland och länsstyrelsen gjorde uttalanden att användandet av drivande hundar i jakten var en orsak till att honor med ungar skjutits.
– Ungar kan bli kvar bakom honan om hundarna driver björnen en längre sträcka. När björnen når passet skjuter jägarna i tron att inga ungar finns, sade Maanu Aunapuu, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, till Länstidningen i Östersund i mitten av oktober.

Har kollat upp de sex fallen
Daniel Ligné har undersökt de sex fallen för att se om det funnits med drivande hundar i något av dem.
– Jag har kollat upp tillgängliga fakta kring händelserna. I ett fall är det oklart om, och i så fall vilka, hundar som använts. I de flesta fallen är det fråga om björnar som skjutits under traditionell älgjakt där inga drivande hundar varit inblandade, säger han till Svensk Jakt.
Att både länsstyrelsen och polisen så lättvindigt pekar ut drivande hundar som en orsak till de olyckligt skjutna björnhonorna, tycker Daniel Ligné är märkligt.

Utspel även förra året
– Förra året ville samma personer inskränka hundanvändningen. Då var det hundarnas fel att det blev många skadskjutningar. Hundarna gjorde visst att björnarna kom för snabbt, menade länsstyrelse och polis. Men detta stämde inte, säger han till Svensk Jakt.
Efter att ha undersökt varje fall drar Ligné slutsatsen att det inte går att skylla skadskjutningarna på hundarna. Snarare är det tvärtom. I skadskjutningsstatistiken var drivande hundar underrepresenterade, medan de var överrepresenterade i fall där eftersöken varit lyckade.

”Vill förbjuda drivande björnhundar”
– Det verkar som om dessa personer vill förbjuda drivande hundar vid björnjakt. Och de drar sig inte för att använda egna tolkningar i stället för fakta, trots att de har tillgång till bästa möjliga faktaunderlag, säger Ligné till Svensk Jakt.
– Hittills finns ingen fakta som visar någon olämplighet med drivande hundar under björnjakt, tillägger Daniel Ligné.