Skogsstyrelsen skärskådar hur drönare kan användas både i viltvården och skogsbruket.
Skogsstyrelsen skärskådar hur drönare kan användas både i viltvården och skogsbruket.

Drönare som arbetsverktyg i skogen

Skogsstyrelsen driver flera projekt för utvärdering av drönare som arbetsredskap för viltvård och skogsbruk, alla i Kronobergs län.

Projektet Utvärdering och införande av drönare som stöd för fältarbete och dokumentation syftar till att införa drönare som ett arbetsverktyg inom myndigheten. Ambitionen är även att skogsbruket ska inspireras till att använda drönare.
Starten gick redan under år 2017 och fortsätter under 2018.

Utbildar drönarpiloter
Prioriterade aktiviteter är att ta fram lösningar för lagring av data samt bearbetning och distribution av bilder och filmer. I projektet genomförs också interna utbildningar för drönarpiloter och instruktörer. Förhoppningen är att projektet ska leda till ett effektivare fältarbete, högre kvalitet i dokumentation av skogstillstånd och skogliga åtgärder samt nya möjligheter för presentation och återkoppling.
Målsättningen är att bana väg för skogsbrukets användning av drönare och inspirera till att använda drönare i arbetet. Målgrupp är främst större skogsägare, entreprenörer och skogsföretag.
Skogsstyrelsen medverkar även i två andra projekt ”Drönare till hjälp för skog och vilt i balans” och ”Drönare – inspiration till grön innovation”.
På bilden är en Bebop Pro Thermal. Det är en förhållandevis billig drönare, som kostar under 20 000 kronor.
Drönaren, som är utrustad med både en vanlig videokamera och en värmekamera, kan hållas i luften i upp till 25 minuter. 

GUNNAR FAHLSTRÖM