Foto: Mostphotos Det var allmänheten i Visby som slog larm om sjuka och döda duvor.

Duvpest härjar på Gotland

Duvpest har konstaterats i Visby och länsveterinären uppmanar till försiktighet med både vilda och tama fåglar. Duvor, skarvar och hönsfåglar kan drabbas av sjukdomen.

Under september kom det in flera rapporter från privatpersoner om sjuka och döda duvor i Visby. Nu är analyssvaren från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, klara. De visar att fåglarna var smittade av duvpest, en sjukdom som inte kan överföras till människa. Insjuknade fåglar dör inte alltid men får problem med nervsystem, andning och tarm. De kan också sluta att lägga ägg eller lägga missformade ägg och ägg med svagt skal.

Duva och skarv

– Alla hönsfåglar kan smittas liksom duva och skarvar. Generellt kan man säga att det inte är väldigt lätt att sprida smittan. Men säg att man jagar fågel och går hem till gården, då finns risken att man får med sig smitta, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär på länsstyrelsen i Gotlands län.

Smittan delas upp i en hög- och en lågpatogen variant, beroende på hur smittsam den är. Sjudomsnamnet duvpest gäller bara så länge det är en vild fågel som är smittad. Då tamfjäderfä infekteras är namnet i stället newcastlesjuka som är en så kallad epizootisjukdom, det vill säga en allvarlig smittsam djursjukdom som genast ska anmälas till veterinär.

Extra utsatt

Enligt Agneta Karlsson Norström kan det vara så att just Gotland är extra utsatt för smittsamma sjukdomar som drabbar fåglar. Här samlas flyttfåglar i stora mängder både när de ska flyga norrut och söderut.

– Egentligen ska ornitologerna vara med och svara på det, men så kan det nog vara. Dessutom har vi en lång kust och mycket sjöfågel.

Vad ska en fågeljägare tänka på för att inte sprida smitta till tamdjur?

– Avföringen är värst. För att göra det så enkelt som möjligt brukar jag rekommendera rena skor och rena händer, med det kommer du långt.