Bengt-Anders Johansson (m).
Foto: www.moderat.se Bengt-Anders Johansson (m).

”Efterlängtat förtydligande om skyddsjakt”

Bengt-Anders Johansson (m), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, tycker att regeringens förtydligande i jaktförordningen när det gäller skyddsjakt gör att besluten delegeras på ett tydligare sätt till de länsstyrelser som är berörda.

– Våra viltstammar är en ovärderlig tillgång för Sverige. Alla beslut om rovdjdur måste genomsyras av vårt ansvar för att se till att våra dem rovdjur långsiktigt kan leva kvar i vår fauna, säger Bengt-Anders Johansson i ett pressmeddelande.

Bengt-Anders Johansson menar att det är viktigt att kunna leva i harmoni med djuren. Skyddsjakt är därför en sista lösning när djur skapar problem för människor, andra djur, grödor eller natur, anser han.
”Balans en central del”
– Förutom harmoni så är sund balans mellan tillgång på viltfoder, bytesdjur, rovdjur och mänskliga aktivitieter en central del i en fungerande förvaltning av våra rovdjur. Om man inte tar alla dessa delar i beräkning får vi en obalans som är ohållbar, menar Bengt-Anders Johansson.
Johansson ser mycket positivt regerigens beslut om att förtydliga jaktförordningen när det gäller skyddsjakt, som han dessutom tycker är väldigt efterlängtat.
– Ökande rovdjursstammar skapar konflikter som den nya förordningen lättare kan hantera, avslutar Bengt-Anders Johansson.