Vildsvinssfari efter vägarna utanför Särna i norra Dalarna, där vildsvinen uppenbarligen släppts ut. Så här orädda är endast vildsvin som funnits kort tid i frihet.
Foto: Foto: Göran Ekström Vildsvinssfari efter vägarna utanför Särna i norra Dalarna, där vildsvinen uppenbarligen släppts ut. Så här orädda är endast vildsvin som funnits kort tid i frihet.

Efterlyser tips om utplanterade vildsvin

Vildsvinen i sydvästra Leksand är utplanterade. Det hävdar kommunens miljöinspektör Olle Ryberg. Han vill få ett stopp både för illegalt utsläppande av vildsvin och foderplatserna.
Miljöinspektören vädjar om tips från allmänheten för att stoppa både utsättningar och utfodring av vildsvin.

Varken miljöinspektör Olle Ryberg eller länsstyrelsens Daniel Hansson tror att vildsvinen är en naturlig invandring i nordlig riktning.

– Det är märkligt att flera av kommunerna söder om Leksand inte har några vildsvin i så fall och att de hamnar i klumpvis på speciella ställen här i kommunen, säger Olle Ryberg till Dalarnas Tidningar.

Enligt Daniel Hansson kommer ”vandringsgrisar” aldrig i stora flockar. Det handlar om maximalt två-tre stycken.

Polisutredning las ned

De två tjänstemännen har hittat en utfodringsplats

i skogen kring Skeberg, där det fanns minst tio vilsvin som flydde in i skogen.

Markägaren nekade till att ha något med utfodringen av vildsvinen att göra. Det inleddes en polisutredning. Åklagare Olle Sohlberg lade dock ner förundersökningen.

– Det är oerhört svårt att bevisa vem som planterar ut och matar vildsvin. Därför hoppas på tips från allmänheten, säger Olle Ryberg till Dalarnas Tidningar.