JRF:s Henrik Tågmark riktade mycket hård kritik mot länsstyrelsen i Värmland för att de inte utlyst skyddsjakt på varg på eget initiativ. Dagen efter kom ett sådant beslut efter fem vargattacker i ett område.

JRF:s Henrik Tågmark riktade mycket hård kritik mot länsstyrelsen i Värmland för att de inte utlyst skyddsjakt på varg på eget initiativ. Dagen efter kom ett sådant beslut efter fem vargattacker i ett område.

En till skyddsjakt i Värmland

På torsdagen beslutade länsstyrelsen i Värmland om ytterligare en skyddsjakt på varg i länet. På onsdagen beslutades om skyddsjakt på en varg i den södra delen av Kristinehamns kommun. Torsdagens beslut gäller en varg som får skjutas i ett område som berör kommunerna Karlstad, Filipstad och Kristinehamn. Skyddsjakten får pågå fram till den 30 september.

Länsstyrelsen fattade torsdagens beslut på eget initiativ sedan det inträffat sammanlagt fem vargattacker mot djur bakom stängsel. Två av attackerna innebar att sammanlagt 22 respektive 29 får dog.
Henrik Tågmark i Molkom är förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF).
Vargangreppet natten mot onsdagen i Sundstorp, sydost om Molkom, innebar över 20 döda får.

Upprörd efter varning i e-posten
På onsdagen kom en uppmaning från länsstyrelsen via e-post till ägare av betesdjur i området att se över stängsel och hålla extra uppsikt.
Den varningen fick Henrik Tågmark att bli upprörd. Han skrev ett svar till länsstyrelsen:

”Alldeles för få skyddsjakter”
”Jag måste i detta sammanhang framföra skarp kritik emot länsstyrelsens agerande i rovdjursfrågan, som låter angrepp efter angrepp ske utan att omedelbart utlysa skyddsjakt på eget initiativ, vilket ni har rätt till. Ni har även rätt till att utlysa skyddsjakt i förebyggande syfte enligt lagstiftningen! Jag föreslog detta i mejl redan den 22 juni i samband med Hasselbols-attacken. Det är alldeles för få skyddsjakter som är beviljade efter krav från djurägare och LRF i den situation som vi nu lever i. Många ställer sig frågan om länsstyrelsen i Värmland prioriterar vargen före betesdjur och därmed öppet landskap? Är det så att tamdjur och hundar skall offras för vargen? Djurägarna i Värmland har en helt ohållbar situation nu.”

Svar samma dag
Ett svar från länsrådet Robert Andrén kom samma dag.
”Vi jobbar på ett skyddsjaktsbeslut till följd av senaste angreppet och noterar din kritik och tar dina synpunkter med oss i vårt arbete med att agera så skyndsamt som vi kan inom lagens råmärke.”
– Dagen efter detta mejl utlyste länsstyrelsen skyddsjakt på eget initiativ utan att någon hann begära skyddsjakt, kommenterar JRF-företrädaren Henrik Tågmark.

Rekordår för vargattacker i länet
Hittills har mer än 100 får dödats av varg i Värmland.  Det kan bli en fördubbling av den tidigare rekordsiffran från 2009 på 60 vagdödade får.