Endast jaktledare behöver registreras för lojakt

Till den kommande lodjursjakten kan det räcka med att endast jaktledaren registreras hos Naturvårdsverket.
Tidigare har EU-krav gjort att alla jägare som var berörda av lojakten först måste anmäla sig hos Naturvårdsverket och bli registrerade i jaktregistret inför varje års jakt.

Nytt för lojakten 2008 är att det i vissa fall endast är jaktledaren som behöver anmäla sig till det årets jakt.

– Det kan ske med stöd av nya riktlinjer om bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv, konstaterar Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

– Detta gäller bara för jaktlag där jaktledare är utsedd och det står klart att jaktledaren kommer att leda jaktlaget under lodjursjakt 2008, tillägger hon.

Ansvaret att ha koll på rapporteringen är viktigt i lojakten, särskilt med tanke på hur snabbt det blev överskjutningar av kvoten tidigare år.

Ansvarig för informationen

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till lojägarna och att information om jaktutfallet kommer fram till myndigheterna.

– För de jägare som inte vet vem som kommer att vara utsedd som jaktledare under lodjursjakten 2008 krävs att alla jägare registrerar sig. Krav på personlig registrering gäller även dem som jagar ensamma, och de som enbart bedriver jakt med fälla utan samverkan med andra, påpekar Susanna Löfgren.

Tekniska problem hos jaktregistret inför den förra lojakten gjorde att Naturvårdsverket slopade kravet på att det årets lojägare skulle registreras. Verket kunde inte skicka ut bekräftelse på att registreringen gjorts till alla jägare i tid innan jakten började den första mars.

Börjar tar emot anmälningar 1 juli

Inför den kommande jakten i mars 2008 börjar verket ta emot anmälningar från och med den 1 juli.

Det som behövs vid anmälningen är, förutom personnumret, jägaridentifikationsnumret som står på jaktkortet.

Anmälningen kan göras på telefon, 0771-18 34 11, eller via webben:

www.naturvardsverket.se/jaktregistret

Klicka sedan på länken ”Registrering av lodjursjägare”