Ett vildsvin flås under en kurs. Nu ska det bli lättare för jaktlag att sälja vildsvinskött direkt utan att behöva skicka kropparna till en vilthanteringsanläggning.
Ett vildsvin flås under en kurs. Nu ska det bli lättare för jaktlag att sälja vildsvinskött direkt utan att behöva skicka kropparna till en vilthanteringsanläggning.

Enklare sälja vildsvinskött

Regeringen vill göra det enklare för jägarna att sälja mindre mängder vildsvinskött direkt till konsumenter, livsmedelsbutiker och restauranger. I dag måste allt vildsvinskött som säljs passera en vilthanteringsanläggning.
Avsikten är att öka avskjutningen av vildsvinsstammen och skapa jobb och värden på glesbygden.

Jordbruksdepartementet anser att förenklade möjligheter för jägare att tillvarata kött från vildsvin skulle göra jakten mer attraktiv. Det underlättar regleringen av vildsvinsstammen och stärker landsbygdens värden. Stammen av vildsvin har ökat kraftigt i Sverige på senare år, vilket har lett till en ökning av skador på grödor och en kraftig ökning av antalet trafikolyckor med vildsvin.

”En bortglömd resurs”
– Viltet är en bortglömd resurs. Regeringen satsar 50 miljoner kronor för att göra Sverige till ett matland, av dessa ska 30 miljoner fördelas av Jordbruksverket för att skapa tillväxt och sysselsättning i främst glesbygden, säger han som vill få både jägarna att sälja mer viltkött och handeln att intressera sig för att sälja köttet vidare, säger Robert Andrén, departementsråd vid Jordbruksverket.
Livsmedlesverket, som ska lämna ett förslag på nya regler till sommaren, ska särskilt titta på hur trikinprovtagning ska ske när jägare säljer kött som inte har undersökts vid en vilthanteringsanläggning.

Finns ändå en risk
– Även om svenska vildsvin sällan har trikiner finns det ändå en risk. Vi ska ta reda på om vi kan lätta på kraven, utan att det innebär någon risk för konsumenten, säger veterinär Krister Scherling.
Visionen om det nya matlandet handlar inte enbart om att utveckla jaktturism och att skapa kulinariska måltider på restaurang, utan också om att få svenskt älg- hjort- och vildsvinskött till livsmedelsaffärernas köttdiskar, enligt Robert Andrén, departementsråd vid Jordbruksverket.

Fakta om viltkött
Svenskar lagar viltkött minst en gång per år.
En genomsnittlig jägare jagar 26 dagar om året och får med sig cirka 54 kilo blandat viltkött hem.
82 procent av svenska folket tycker att det är rätt att jaga vilt, under förutsättning att det görs för att få köttet. Hälften, 40 procent, tycker det är rätt att jaga enbart för spänning och avkoppling.
Vildsvinsstammen har ökat drastiskt i södra Sverige under loppet av bara några år. I dag visar beräkningar att det finns omkring 80 000 djur, om några år väntas det finnas mer än 100 000.

Källa: CFW centrum för vilt och fiskforskning