– Vi hoppas att de svenska myndigheterna nyttjar den öppning som nu finns att besluta om licensjakt efter varg, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.
Foto: Shutterstock & JRF – Vi hoppas att de svenska myndigheterna nyttjar den öppning som nu finns att besluta om licensjakt efter varg, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.

EU-domstolen godkänner vargjakt

– Det är skönt att EU-domstolen nu ger grönt ljus för licensjakt på varg, säger JRF:s riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson om beslutet som förtydligar hur det vargjaktsreglerande Habitatdirektivet ska tolkas.

Beslutet från EU-domstolen kom nyligen och det är vägledande för vargjakt i alla EU-länder.
Bakgrunden är att Finlands viltcentral beviljade dispens för att skjuta sju vargar i Norra Savolax med hänvisning till de skador och den oro som vargarna hade vållat människorna i närområdet.
En finländsk naturskyddsförening överklagade dock beslutet och drev fallet till Högsta förvaltningsdomstolen, som bad EU om ett så kallat förhandsavgörande för att få vägledning i hur EU-lagstiftningen ska tolkas.
En fråga som den finska domstolen ville ha svar på var om Finland kan tillåta licensjakt på varg och därmed göra undantag från Habitatdirektivet för att bekämpa illegal vargjakt och minska allmänhetens rädslor för varg.

Jakt kan rymmas inom regelverket
EU-domstolen tycker inte att den prövade finska jakten har uppfyllt alla kriterier, men menar ändå att jakt kan rymmas inom regelverket som reglerar förvaltningen av varg och andra rovdjur – om det inte finns någon annan lämplig lösning och jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos bestånden i deras naturliga utbredningsområde.
– Självklart är det skönt att EU-domstolen nu ger grönt ljus för licensjakt på varg, och även öppnar för nya tolkningar av direktivet och möjliggör en återkommande licensjakt efter varg, kommenterar Jägarnas Riksförbunds riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson.
EU-domen följer i stort vad EU:s generaladvokat tidigare har sagt och även det beslut som Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige fattade 2016.

Andra tolkningar av domen
Men alla har inte tolkat EU-domstolens formuleringar på samma sätt. Naturskyddsföreningen skriver på sin webbplats:
”Nu blir det avsevärt svårare att besluta om licensjakt på varg i Sverige.”
Naturskyddsföreningen pekar bland annat på att EU-domstolen på flera ställen i sin dom framhåller ”vikten av vetenskaplig bevisning och understryker att försiktighetsprincipen ska tillämpas när det är osäkert hur en strikt skyddad art kommer att påverkas av jakt”.
– Vi hoppas att de svenska myndigheterna nyttjar den öppning som nu finns att besluta om licensjakt efter varg. Det bör inte längre finnas några tvivel om att det är rätt att fatta beslut om licensjakt, tycker Jens Gustafsson.