EU-jägare får jaga ripa med dygnstillstånd

Till rippremiären i fjällen den 25 augusti blir det även fritt fram för EU-medborgare att köpa dygnstillstånd för ripjakten. Länsstyrelsen i Norrbotten har fastställt villkoren för höstens småviltsjakt där det inte blir några begränsningar för medborgare inom EU-området att köpa dygnstillstånd.

Dygnstillstånd kan köpas från 20 augusti, dock för högst fem dygn i följd.

Enligt landshövdingen Per-Ola Eriksson säger att Länsstyrelsen har kontaktat regeringen för besked om länet kan ha kvar de så kallade kommunkorten och länskorten.

– Vi kan konstatera att vi nått en bit på vägen och lyckats hävda behovet av särskilda möjligheter för dem som är stadigvarande bosatta i fjällkommunerna. Jag beklagar att vi inte också kunnat införa länstillstånd, kommenterar Per-Ola Eriksson.

Väntar kraftig ökning av jakten

Länsstyrelsen väntar en kraftig ökning av antalet jägare och förbereder därför olika former av tillsyn.

– Genom att kopplingen till bosättning i Sverige nu tas bort måste småviltjaktsystemet bygga på en noggrann uppföljning av jakttrycket i olika områden, förklarar Jan Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.

– Detta kommer att ske genom de nya försäljningsrutinerna där jägarnas jaktområden registreras i en databas. Då det högsta tillåtna jakttrycket i ett område nåtts stängs detta för annat än jakt för de boende i fjällkommunerna.

Kan följa jakttrycket dag för dag

– Alla jägare har möjlighet att dag för dag följa jakttrycket i ett visst område och därigenom planera sin jakt. Systemet har använts i Västerbotten och Jämtland och där fungerat väl, tillägger Jan Olov Westerberg.

Årstillstånd kan köpas av personer som är bosatta i någon av fjällkommunerna.?Dygnstillstånd kostar 250 kronor per dygn och årstillstånd 800 kronor per år.