Att se patronmagasin som en vapendel i en ny vapenlagstiftning kan ge flera olika problem för vapenägare. Det kan bli ett vapenbrott både att tappa bort och äga ett magasin.
Att se patronmagasin som en vapendel i en ny vapenlagstiftning kan ge flera olika problem för vapenägare. Det kan bli ett vapenbrott både att tappa bort och äga ett magasin.

Expert varnar för nya vapenlagen

Magasin för mer än tio patroner stoppas

(UPPDATERAD) Den jägare som har en halvautomatisk studsare och stoppar i ett magasin som rymmer mer än tio patroner för övningsskytte gör sig skyldig till vapenbrott, enligt ett förslag till ny vapenlag. Vapenexperten Erik Lakomaa varnar för konsekvenserna med att bland annat se alla magasin som ”vapendel” i en ny vapenlagstiftning.
– Att föreslå tillståndsbefriade ljuddämpare är att ”sockra budet”, säger Erik Lakomaa om den i övrigt beska nya lagtexten.

Idag kom ett förslag till regeringen om hur EU:s vapendirektiv ska landas i svensk vapenlagstiftning. Utredaren Kazimir Åberg tillmötesgår de två jägarorganisationerna som framfört önskemål om att ljuddämpare ska tillståndsbefrias.
– Det är en klok kompromiss att slopat tillstånd bara gäller om ljuddämparen skaffas för ett jaktvapen som det finns licens på. Det blir precis som ammunition, som du för köpa om du visar upp en vapenlicens för den kaliber det gäller, säger Jens Gustafsson riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Det som är mindre glädjande är att användande av högkapacitetsmagasin för halvautomatiska jaktstudsare blir olagligt i ju med den nya lagen. Införs lagförslaget blir det från och med den 14 september tillståndskrav för magasin som rymmer mer än tio patroner. Det är inte troligt att en jägare får ett sådant tillstånd.

Måste söka tillstånd för magasin
– De med halvautomatisk studsare för jakt som redan har magasin som rymmer mer än tio patroner måste dessutom söka tillstånd för dessa magasin före sista december. Men det gäller bara den som har ett magasin som inte passar för vapnet, konstaterar Jens Gustafsson om vapenutredarens förslag.
I övrigt blir det tillåtet att ha en halvautomatisk jaktstudsare så länge inte vapnet används med ett magasin för mer än tio patroner.
Vid jakt på annat vilt än björn får magasin som rymmer max fem patroner användas i halvautomatiska studsare.
– Men det kan finnas jägare som för övningsskytte har magasin som rymmer mer än tio patroner, konstaterar Jens Gustafsson.
Forskaren Erik Lakomaa har bland annat visat att det är ytterst få legala vapen i Sverige som används i grov brottslighet. Han har även varit expert i en utredning av vapendirektivet.

Går längre än EU:s vapendirektiv
– Det här förslaget om ny svensk vapenlagstiftning går på flera punkter mycket längre än vad EU:s nya vapendirektiv kräver, konstaterar han.
Erik Lakomaa varnar starkt för vad som händer om både ”avfyrningsmekanismer” och magasin ses som vapendelar i en ny svensk lagtext.
– Uppsåtet är kanske att det inte ska gå att skaffa en ny mekanism till en halvautomat så den blir helautomatisk, men det behöver redas ut vad det här kan betyda i praktiken, säger han om förslaget.
Samma problem finns med att se alla patronmagasin som en ”vapendel” i vapenlagstiftningen.
– Vad händer då om du tappar ett magasin i skogen? Vad händer om du slänger ett sprucket magasin i soporna. Vad händer om du inte förvarar magasinet hemma i vapenskåpet? undrar han.

Kan innebära femårslicenser för jaktvapen
När det gäller texten om halvautomatiska studsare som kan ta lösa magasin som rymmer fler patroner kan det tolkas som att det införs tidsbegränsade femårslicenser på den typen av jaktvapen, varnar Erik Lakomaa.
– Det här är något som verkligen behöver redas ut innan det är för sent.
Utökas systemet med fler femårslicenser kommer det bland annat att ge ännu längre handläggningstider hos polisen för vapentillstånd, konstaterar han.

Sockrar med tillståndsbefriade dämpare
– Att föreslå tillståndsbefriade ljuddämpare är att ”sockra budet”, säger Erik Lakomaa om den i övrigt beska nya lagtexten.
Idag är det bara speciella skyddsjägare som får tillstånd att ha ljuddämpare på .22-kalibriga studsare i klass 4.
– Det är väl logiskt att släppa tillståndskravet för ljuddämpare när så många jägare använder dem. Men i praktiken är det ju gängorna på pipan och kaliberklassen som styr användningsmöjligheterna. Det blir konstigt att säga att det är en specifik studsare i en viss kaliber som ljuddämparen ska användas till om dämparen även går att använda på andra vapen, funderar han.
Det här är ett av många exempel på att vapenlagsutredaren inte lyckats greppa vapentekniska frågar, anser Erik Lakomaa.