Det går att få bidrag till två typer av skyddsvästar som kan skydda jakthundar mot rovdjursangrepp, det vill säga elvästar eller västar med piggar på.
Foto: Agria Det går att få bidrag till två typer av skyddsvästar som kan skydda jakthundar mot rovdjursangrepp, det vill säga elvästar eller västar med piggar på.

Få söker bidrag till skyddsvästar

Trots att skyddsvästar kan skydda drivande och ställande jakthundar vid rovdjursangrepp är det inte många jägare som söker bidrag till skyddsvästar hos länsstyrelsen.

Alla länsstyrelser i län med vargrevir betalar i dag ut bidrag till två typer av skyddsvästar som kan skydda jakthundar mot rovdjursangrepp, det vill säga elvästar eller västar med vassa metallpiggar på.
En granskning visar att länsstyrelserna har lite olika krav för att betala ut bidrag. Men en vanlig bidragsnivå är upp till halva kostnaden för skyddsvästen, dock max 5 000 kronor.
Så är fallet i Örebro län.
Under inventeringssäsongen 2018–2019 fanns det tio vargrevir i länet. Och bara sedan mitten av januari har två jakthundar dödats av varg i Norrsjöreviret, som Örebro län delar med grannlänen Dalarna och Värmland.

20 ansökningar årligen
Men trots att det finns gott om varg är det få jägare i Örebro län som har ansökt om bidrag till en skyddsväst till sin jakthund. Länsstyrelsen brukar få in cirka 20 ansökningar årligen.
Motsvarande siffra i Uppsala län är 2–5 ansökningar per år.
– Men det finns ju inte heller så många vargrevir här, säger vilthandläggare Sebastian Olofsson på länsstyrelsen i Uppsala län.
Han berättar att de prioriterar att ge bidrag till hundar som jagar i vargrevir. Just nu finns det ett vargrevir i länet, det vill säga Glamsenreviret, och det delas med Gävleborgs län.
I Västmanlands län, som inventeringssäsongen 2018–2019 berördes av sju vargrevir, är det också få jägare som ansöker om bidrag. Det är dock inte ovanligt att jägare står i kö för att få låna en av de 17 skyddsvästar, med sex lager kevlar och metallpiggar, som länsstyrelsen lånar ut gratis.

Inget hundraprocentigt skydd
– En väst kan öka chansen att man hinner fram innan hunden är död. Men den är inget hundraprocentigt skydd, utan hunden kan även bli biten på andra ställen där den inte är skyddad, beskriver enhetschef Mona HansErs på länsstyrelsen i Örebro län i P4 Örebro.
Men även om en skyddsväst ger en ökad trygghet finns det också nackdelar med att använda skyddsväst. Den kan till exempel upplevas som tung och klumpig för hunden.
Det visar en några år gammal enkät som länsstyrelsen i Örebro län gjorde bland jägare som har fått bidrag till skyddsväst.
– Beroende på vilken hund och på hur hunden jobbar i skogen när den jagar så fungerar det bättre och sämre, konstaterar Mona HansErs.
Samtliga 33 svarande i enkäten rekommenderade dock användning av skyddsväst.