Victoria Kärrman är avstängd från sina förtroendeuppdrag i JRF, i väntan på att förbundsstyrelsen ska besluta i uteslutningsärendet. Och suppleanten Martin Lundgren är en av dem som har valt att i förtid lämna sina förtroendeuppdrag.
Foto: Mostphotos & privat Victoria Kärrman är avstängd från sina förtroendeuppdrag i JRF, i väntan på att förbundsstyrelsen ska besluta i uteslutningsärendet. Och suppleanten Martin Lundgren är en av dem som har valt att i förtid lämna sina förtroendeuppdrag.

Falangstrid i JRF:s förbundsstyrelse

Det är en turbulent tid i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse just nu. En ledamot hotas av uteslutning och flera förtroendevalda har valt att lämna sina uppdrag.

Anders Lindström, ordförande i valberedningen, konstaterar att situationen ställer en person med hans uppdrag på prov.
– Det är jobbigt och tråkigt. Valberedningen kan ju inte lägga sig i processen, vi företräder medlemmarna. Men jag har bett alla inblandade att lägga korten på bordet, ta ett djupt andetag och försöka att komma vidare, säger han.
Sedan i somras har tre styrelsesuppleanter, en styrelseledamot, en revisor och en revisorssuppleant lämnat sina förtroendeuppdrag i förtid.

Riskerar att uteslutas
Samtidigt har ett uteslutningsärende riktats mot förbundsstyrelseledamot Victoria Kärrman, som också är ordförande i JRF-Norrbotten.
– Man kan säga att det handlar om två sidor, en som vill få bort Victoria Kärrman och en som stödjer henne, säger Anders Lindström.
Victoria Kärrman delar den bilden:
– Jag har suttit i förbundsstyrelsen i tio år och får nu veta att jag har skadat förbundet. Men det finns ingenting att ta på och jag vet att jag har ett stort stöd ute i landet, säger hon.

Flera distrikt har tagit ställning
Victoria Kärrman vill inte gå in på det exakta förloppet. Men en intensiv skriftväxling har ägt rum, något som också har inbegripit att flera distrikt har tagit ställning i konflikten.
– Blir jag utesluten är det upp till förbundsårsstämman, som är högsta beslutande organ, att säga sitt.
Kärrman har bland annat valt att inte skriva under årsredovisningen 2019.
– Jag begärde att få se viktiga dokument som jag fortfarande inte har fått se. Man kan inte skriva under en årsredovisning i blindo, säger hon.

Får stöd av sitt distrikt
Jonas Viklund, vice ordförande i JRF-Norrbotten, förklarar att distriktet helt står bakom Victoria Kärrman.
– Därför har vi skrivit till förbundsstyrelsen och vill att den ska utveckla sina påståenden. Vi vill att detta ska lösa sig, det som har hänt är mycket tråkigt och tar energi från annat. Dessutom är Victoria vald av medlemmarna och det känns konstigt om förbundsstyrelsen ska avsätta en förtroendevald. Det borde vara en fråga för stämman, säger han.
JRF-Norrbotten, Victoria Kärrman och lokalavdelningen Norrbotten Södra, som hon tillhör, hade möjlighet att yttra sig i ärendet till den 12 maj, vilket de gjorde. Men än har förbundsstyrelsen inte beslutat om Victoria Kärrman ska uteslutas ur förbundet eller inte.
I dag har hon varit avstängd från sina förtroendeuppdrag i 37 dagar.

”Ett mycket märkligt beteende”
Revisor Inge Gustafsson har klivit av sitt uppdrag, då han upplever att förtroendet saknas hos en del distrikt.
– Viktoria Kärrman har heller inte skrivit under revisionen, vilket vi tycker är ett mycket märkligt beteende mot oss. Därför känns det inte rätt att vi ska göra en ny revision i år, säger han och fortsätter:
– Vi gjorde en jättegrundlig revision förra året. Vi går inte in för att vara snälla, det ska gå rätt till och alla papper ska vara i sin ordning.

Inte så turbulent som det kan verka
Martin Lundgren, suppleant i förbundsstyrelsen och ordförande i JRF-Dalarna, är också en av dem som alldeles nyligen har valt att lämna sina uppdrag. Han understryker att situationen inte är fullt så turbulent som det kan verka.
– Nej, så himla farligt är det inte. Framför allt har jag mycket i privatlivet nu, i det läget kan man inte engagera sig fullt ut i något som tar så mycket energi.
Han tillägger:
– Alla vill förbundets väl, men det finns olika vägar till målet och de är inte alltid förenliga med varandra.