Kronvilt som härjar bland ensilagebalar ska skrämmas bort när de är i närheten av en hjort som skjuts under skyddsjakt.
Foto: Mostphotos Kronvilt som härjar bland ensilagebalar ska skrämmas bort när de är i närheten av en hjort som skjuts under skyddsjakt.

Får skjuta kronhjort som skrämsel

En fastighetsägare i Oskarshamn får rätt att skjuta en kronhjort. Men länsstyrelsens beslut om skyddsjakt gäller bara om flera andra hjortar är närvarande och kan bli skrämda.

Därmed kan det bli lättare att freda gårdens ensilagabalar, rapporterar Barometern.
Fastighetsägaren har haft besvär med kronhjortar som tar för sig av ensilagebalarna. Hjortarna gör hål i balarna och äter. Stängsel eller andra skrämselåtgärder har inte hjälpt.

Stödutfodring hjälper inte
Försök att stödutfodra djuren en bit bort har inte fungerat. När maten är slut går hjortarna tillbaka till balarna.
Både klövviltförvaltningsområdet och Jägareförbundet har lämnat yttranden om till länsstyrelsen att det finns skäl låta skyddsjaga ett handjur av kronhjort.
Åtgärden måste genomföras i kombination med andra skrämselåtgärder och i närvaro av flera andra hjortar så skrämseleffekten fungerar. Skyddsjakten får pågå mars månad ut.