Fårägarkritik mot myndigheter

Myndigheterna från kritik från både politiker och fårägarhåll, då de upplever att riktlinjer kring skyddsjakt på varg kan tolkas av tjänstemän utifrån personligt tyckande.

Inför tisdagskvällens manifestation, där fårägare vakade i sina hagar, bjöd Svenska Fåravelsförbundet in till olika pressträffar runtom i landet, skriver tidningen Lantbruk & Skogsland. En av dem hölls hos Lars Olof Lyrdal på Ulkeröds Gård i Hedekas, Bohuslän, där 38 får dödades i en vargattack i somras och där skyddsjakt inte beviljades.

Skillnad mellan teori och praktik
Med på träffen fanns politiker från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna. Från LRF Västra Götaland kom ordförande Paul Christensson. De var eniga om att det stora problemet är att rovdjurspolitiken inte genomförs i praktiken. 
Svenska Fåravelsförbundet anser också att tjänstemän väljer att tolka de kriterier som måste uppfyllas för skyddsjakt på ett godtyckligt sätt.
– Det finns de tjänstemän som är näst intill fundamentalister och då är det bekvämt att leta upp en nej-paragraf för att tillgodose sin egen åsikt. Rovdjurstrycket i de vargtäta länen måste hållas ned med licensjakt, säger Rolf Berg, S, kommunpolitiker i Munkedal, till Lantbruk & Skogsland.

Fårägare behöver också höras
Angelica Skarin, ordförande i Bohusläns Fåruppfödare, och Lars Olof Lyrdal tycker att fårägare behöver höja sina röster mer i debatten.
–  Det handlar inte bara om våra djur. Det handlar om att kunna behålla ett öppet landskap och skapa arbetstillfällen på landsbygden. En skyddsjakt på vargen som tog våra tackor hade inte spelat någon som helst roll för vargens bevarandestatus men skulle ha haft en enorm psykologisk betydelse för bygden, säger Lars Olof Lyrdal till Lantbruk & Skogsland.
Han efterlyser även mer engagemang från politikerna i rovdjursfrågan.
– Om 85 procent av riksdagens ledamöter röstade för den beslutade rovdjurspolitiken måste det vara något fel på riktlinjerna när Naturvårdsverket inte verkställer den, avslutar Lars Olof Lyrdal i Lantbruk & Skogsland.