Svåra förhållanden under inventeringen kan ha gjort att siffran gällande antalet järvar i Jämtland kan vara i underkant.
Foto: Dennis Jacobsen/Mostphotos Svåra förhållanden under inventeringen kan ha gjort att siffran gällande antalet järvar i Jämtland kan vara i underkant.

Färre järvar i Jämtland

Inventeringen av stora rovdjur i Jämtland visar på samma nivåer som tidigare år bortsett från järv som har lägre siffror. Svåra förhållanden under inventeringsarbetet kan dock ha påverkat resultatet.

Enligt länsstyrelsens sammanställning gällande järv 2019/2020 har det konstaterats 31 föryngringar jämfört med 45 tidigare år. Till P4Jämtland säger Carl-Fredrik Yri, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län, att den troliga förklaringen till minskningen är de svåra väderförhållanden som rådde under inventeringsarbetet.
Gällande beslut om en eventuell licensjakt på järv förklarar han att ett sådant inte bygger enbart på den senaste inventeringen utan på en populationsberäkning grundad på flera års resultat.