Både lo och kungsörn minskar i Jämtlands län.
Foto: Shutterstock.com Både lo och kungsörn minskar i Jämtlands län.

Färre lodjur och örnar i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har sammanställt resultaten från rovdjursinveinteringen som genomförst mellan den första oktober förra året och den sista september i år. Siffrorna visar att det finns färre lodjur och örnar i länet, medan järv har ökat.

Inventeringsarbetet i Jämtlands län mellan den 31 oktober 2011 och 1 september 2012 är nu sammanställt. Det visar att det finns 33 familjegrupper i länet, varav tre delas med angränsande län, så sammantaget är resultatet 31,5 familjegrupper. Så få familjegrupper har det inte funnits sedan 2004. Enligt viltförvaltningsdelegationens beslut ska miniminivån vara 19 familjegrupper och förvaltningsnivån vara 24 föryngringar. Stammen tillåts variera mellan 20 och 29 föryngringar per år eftersom det är svårt att hålla en exakt balans.
När det gäller kungsörn har man kunnat konstatera 15 lyckade häckningar, det är mycket mindre än förra årets 34 lyckade häckningar. 

Järven ökar
Jämtlands län berörs av 30 familjegrupper av järv, där en delas med Västerbottens län och fyra delas med Norge. Resultatet är då 27,5 familjegrupper. Antalet familjegrupper av järv har ökat under de senaste åren och järv etablerar sig starkt i skogslandet i sydvästra delen av länet. 
Här finns inget beslut om miniminivå, förvaltningsmål eller förvaltningsintervall, eftersom det inte finns sådana nationella mål för järv.

73 vargobsar
Under tidsperioden har 73 kvalitetssäkrade vargobservationer gjorts i länet. Genom DNA-analyser har man kunnat verifiera 11 individer och en föryngring i Tandsjöreviret i södra Härjedalen.