– Varje licensansökan ska styras av fodertillgången med flera kriterier och inte enligt en schablon om arealstorlek, säger Ulf Kallin om föreskrifterna för älgförvaltningen.
 – Varje licensansökan ska styras av fodertillgången med flera kriterier och inte enligt en schablon om arealstorlek, säger Ulf Kallin om föreskrifterna för älgförvaltningen.

”Fel i verkets älgföreskrifter”

Naturvårdsverket bryter mot lagstiftningen i sina föreskrifter där det anges vad som krävs för att få registrera ett licensområde.
– I föreskrifterna skriver Naturvårdsverket att först tilldelning ska vara en kalv, men enligt lagen kan det lika gärna vara en vuxen, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund (JRF).

Det är i en skrivelse till Naturvårdsverket som JRF pekar på vad förbundet anser är en felaktig tolkning av regelverket och begär att det ändras.
JRF:s tidigare förbundsjurist Bernt Lindqvist har i ett rättsutlåtande granskat rättsläget.
Han har kommit fram till att skrivningen i Naturvårdsverkets paragraf 45 är felaktig, där det står: ”Första tilldelningen inom ett licensområde ska vara en årskalv.”
Enligt JRF finns det inte stöd för den tolkningen, vare sig i jaktlagen eller i förarbetena för författningen.

Krav för registrering av område
– Det handlar om vad som krävs för att registrera ett licensområde. Enligt lagen ska området medge att minst en kalv om året kan fällas. Det är alltså frågan om registreringen av ett område, kommenterar Ulf Kallin.
”JRF är även av den bestämda uppfattningen att föreskrifterna i flera andra väsentliga stycken klart frångår riksdagsbeslutet och därmed försvårar intentionen med en lokal adaptiv och ekosystembaserad förvaltning. Vi är även övertygade om föreskrifterna medför att många av de tidigare registrerade A-, B- och E-licensområdena orättmätigt kommer att avregistreras och hänvisas till kalvjakt på oregistrerad mark under maximalt fem dagar”, skriver förbundet.

Fodertillgång ska styra tilldelningen
Nästa fråga gäller tilldelningen. Tilldelningen ska styras av bland annat fodertillgången.
– Då kan det bli frågan om en kalv eller en vuxen eller både en kalv och en vuxen älg, förklarar Ulf Kallin.
JRF påpekar också att det i paragraf 17 skrivs att älgförvaltningsgrupperna ska föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv respektive en vuxen älg inom älgförvaltningsområdet för länsstyrelsens beslut om registrering av licensområde.
– Älgar äter foder och inte areal. Varje licensansökan ska styras av fodertillgången med flera kriterier och inte enligt en schablon om arealstorlek, säger Ulf Kallin.

Länsbor ska inte särbehandlas
I skrivelsen påpekar JRF också det felaktiga i att registreringsavgift krävs om ett licensområde ansluts till ett annat licensområde, men inte om det ansluts till ett älgskötselområde. Förbundet påpekar att länsstyrelserna inte ska särbehandla länets innevånare.
”En registreringsavgift är avsedd att täcka administrativa kostnader och skall därmed vara likställd eller anpassad efter arbetsinsats. Nuvarande skrivning medför att administrationskostnaden för att registrera områden till älgskötselområden skall täckas av intäkter från annat håll, till exempel fällavgifterna vilket belastar tredje man”, skriver JRF till verket, riksdagspartierna och länsstyrelserna.